Universiteit Leiden

nl en

Van een hoorcollege naar een hele dag Archeologische Veldtechnieken

Tot vorig jaar bestond het vak Archeologische Veldtechnieken voor eerstejaarsstudenten Archeologie uit een aantal hoorcolleges van twee uur. Nu zijn ze steeds een dag met het vak bezig. Universitair docent dr. Jasper de Bruin is enthousiast. ‘Je kunt veel meer met de studenten doen en dat is ontzettend leuk.’ Dit is deel 1 uit een serie verhalen van docenten over onderwijsvernieuwing.

Spijkers

Een zogeheten ’blokrooster’dag begint met een hoorcollege van De Bruin. Studenten krijgen wetenschappelijke artikelen te lezen en ’s middags is er een practicum. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag met ijzer uit de Romeinse tijd. Wat is er mee gebeurd, wat kun je er nog mee? Vervolgens moesten ze alle voorwerpen in een database zetten. De dagen worden altijd afgesloten met een rapportage, discussie en feedback.

Verdiepen

De nieuwe aanpak leidt vooral tot meer kennis en vaardigheden, een van de doelen van de onderwijsvernieuwing. Dat je niet twee uur maar de hele dag met een vak bezig bent zorgt al voor verdieping. ‘Studenten lezen de artikelen nu echt omdat we er een verslag van vragen’, vertelt de docent. ‘En ik denk dat bij de opgravingen wel zichtbaar zal zijn dat we veel met vaardigheden hebben geoefend.’

Initiatief

Een groot verschil is dat er geen sprake meer is van louter eenrichtingsverkeer. Er wordt van de studenten meer eigen initiatief verwacht. De Bruin: ‘Normaal zou ik ze bij het onderzoek naar het Romeinse ijzer instructies hebben gegeven. Dat heb ik nu niet gedaan. En dan zie je dat er bij elk groepje iets anders gebeurt. Het was voor mij echt een eyeopener, dat je ook op zo’n manier kunt doceren, en dat studenten er meer van leren als ze zelf dingen uitzoeken.’

De Bruin is nu bezig met de vernieuwing van het tweedejaarsvak Romeinse tijd, dat bestaat uit zeven hoorcolleges. Dat worden zes ‘blokrooster’dagen.

Tip

‘Vergis je niet in de hoeveelheid werk die zo’n verandering met zich mee brengt. Neem er genoeg tijd voor en zorg dat je er genoeg tijd voor krijgt van je leidinggevende.’

In het kader van een ander innovatieproject werkt De Bruin mee aan een proef met een ‘virtual reality app’ waarmee studenten met een 3D-bril op als het ware middenin een opgraving staan. ‘Dat is echt fantastisch. Ik ben heel blij dat de universiteit ziet dat we met dit soort dingen bezig moeten zijn.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.