Universiteit Leiden

nl en

Lopend onderzoek: Oogcontact

Jiemiao Chen is bezig met een onderzoek naar oogcontact met een virtueel publiek. Deelnemers aan het onderzoek krijgen een eye-tracker bril op en stellen zich dan voor aan het publiek. Daarnaast vullen zij een aantal vragenlijsten in. Deelname is mogelijk tot half juni.

Jiemiao is promovenda bij Ontwikkelings-en Onderwijspsychologie. Haar promotieonderzoek gaat over de relatie tussen sociale angst en kijkgedrag in sociale situaties. Mensen met sociale angststoornis ervaren een intense angst in situaties waarin ze door anderen bekeken en beoordeeld kunnen worden. Er zijn aanwijzingen uit eerder onderzoek dat zij minder oogcontact maken wanneer ze moeten spreken voor een publiek. In die studies werd echter geen rekening gehouden met spreekangst. Spreekangst komt vaak voor bij mensen met een sociale angststoornis, maar ook bij mensen die in andere situaties niet sociaal angstig zijn. Het doel van dit onderzoek is om de rol van spreekangst te verduidelijken.

Jiemiao wil in haar promotieproject naar verschillende sociale situaties kijken. Ze ontving een prestigieuze beurs van de China Scholarship Counsil om dit project in Leiden uit te voeren.

Deelnemers: vrouwelijke studenten (die graag of liever niet spreken voor een publiek)
Duur: 45 min
Vergoeding: € 7,50 of 2 credits
Taal: Nederlands of Engels
Meer informatie: j.chen@fsw.leidenuniv.nl
Inschrijven: SONA

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.