Universiteit Leiden

nl en

Leidse studenten Archeologie leggen het verleden bloot

Eerstejaarsstudenten van de Faculteit der Archeologie werken de komende vier weken op de archeologische opgraving aan de Ehrenfestweg in Leiden. Dit doen zij als onderdeel van hun studie Archeologie. Ze graven er naar bewoningsresten uit de Middeleeuwen.

Veldschool

De studenten zullen de komende vier weken werkzaam zijn om praktijkervaring op te doen tijdens de zogenaamde Veldschool. Ze zullen in praktijk brengen wat ze het eerste jaar al geleerd hebben in de collegezalen. In het veld zullen ze leren hoe ze moeten graven, documenteren en vondsten verwerken. Na afloop moeten ze al hun opgedane kennis samenbrengen in een eindverslag. Voor de meeste studenten is dit hun eerste echte ‘veldervaring’.

De archeologen in spé zullen worden begeleid door ouderejaarsstudenten en docenten van de faculteit. Het project wordt uitgevoerd en geleid door archeologisch bedrijf Archol. Het is een officiële opgraving en na de verwerking van alle vondsten en data zal er ook een rapport worden uitgebracht.

Laatmiddeleeuwse vondsten

De opgraving vindt plaats langs de Ehrenfestweg in het BioScience Park in Leiden. Afgelopen week zijn er al voorbereidende werkzaamheden geweest. Zo zijn er meerdere putten opengelegd door een graafmachine, zodat de eerstejaars direct aan de slag kunnen.

Bij het openleggen van de putten zijn er al meerdere grondsporen en vondsten uit de Late Middeleeuwen (10e tot 13e eeuw) aangetroffen. Zo zijn er al een huisplattegrond en meerdere greppels blootgelegd, en zijn er aardewerkfragmenten en dierlijke botten gevonden.

Blijf op de hoogte

Gedurende het project zullen er dagelijks updates worden geplaatst op de facebookpagina van de opgraving en de facebookpagina van de Faculteit der Archeologie. Hier kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de eerstejaarsstudenten, de gedane vondsten en het project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.