Universiteit Leiden

nl en

Jasmina Mačkić verzorgt een lezing gedurende de Equal Rights Conference ‘Show Your True Colours’

Jasmina Mačkić, universitair docent bij het Europa Instituut, heeft een lezing verzorgd over onderwerpen gerelateerd aan discriminatie gedurende de ‘Equal Rights Conference “Show Your True Colours”’ in Leiden. De conferentie is georganiseerd door AEGEE-Leiden en duurde van 24 tot en met 27 mei 2018.

AEGEE-Leiden is een Europese studentenvereniging die verschillende leuke en inhoudelijke activiteiten in Leiden organiseert. Het is onderdeel van de AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe), één van Europa’s grootste interdisciplinaire studentenorganisaties. De organisatie gebruikt haar netwerk om bij te dragen aan een democratisch, divers en grenzeloos Europa. AEGEE-Leiden is verbonden aan zusterorganisaties in meer dan 200 studentensteden in meer dan veertig Europese landen. Ieder jaar organiseert één van de netwerken een evenement die door studenten afkomstig uit de andere netwerken kan worden bijgewoond (voor meer informatie, zie de webpagina van AEGEE-Leiden). Dit jaar heeft AEGEE-Leiden studenten uit verschillende Europese landen uitgenodigd om te discussiëren over onderwerpen gerelateerd aan seksuele oriëntatie, genderidentiteit en gendergelijkheid.

Op 27 mei 2018 stonden tijdens de conferentie de thema’s gendergelijkheid en feminisme centraal. Die dag heeft Mačkić twee cruciale onderwerpen tijdens haar lezing besproken. Het eerste onderwerp had betrekking op de vragen hoe geslachts-gerelateerd geweld en geweld tegen de LGBT gemeenschap kunnen worden herkend en bestreden. De jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is als leidraad gebruikt om deze vragen te beantwoorden. Het tweede onderwerp ging over de vraag in hoeverre het EU recht instrumenten biedt om intimidatie en seksuele intimidatie tegen te gaan. De lezing is bijgewoond door ongeveer veertig ambitieuze studenten die meededen aan een levendige discussie over deze onderwerpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.