Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen: Angus Mol

Sinds Februari, werkt Angus Mol als UD bij het Centre for Digital Humanities (LUCDH). Zijn aanstelling wordt gedeeld door het Instituut voor Geschiedenis en het Centre for the Arts in Society (LUCAS). Hiervoor werkte hij voor het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling, deed NWO-Rubicon onderzoek bij Stanford University, en deed zijn PhD aan de Faculteit der Archeologie.

Mijn interesses beslaan een heel breed gedeelte van de geschiedenis: van de ontwikkeling van vroege beschavingen tot de opkomst van interactieve media. Als je naar mijn academische CV kijkt, zou je me van een zeker eclecticisme kunnen betichten. Niettemin staan er twee thema’s centraal in mijn werk: ten eerste ben ik ervan overtuigd dat kennis over het verleden een positieve weerslag heeft op onze huidige samenleving en, ten tweede, dat een digitale aanpak deze potentie alleen maar kan vergroten.

Meer specifiek hou ik mij bezig met de vraag hoe sociale processen en materiële cultuur zich, door de tijd heen, in nauw verband ontwikkelen. De studie van dit process is natuurlijk een typisch menswetenschappelijke, maar kan ook inzichtelijk gemaakt worden door computer gegenereerde modellen. Zo gebruik ik netwerk of agent-based modellen om te verkennen hoe “nieuwe culturen” ontstaan, zoals tijdens de vroeg-koloniale periode in de Cariben, maar ook in de huidige, digitale samenleving.

Vanuit deze laatste interesse ben ik mij de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op het snijvlak tussen digitale media en het verleden. In het bijzonder doe ik onderzoek naar de zich ontwikkelende cultuur in en rond games. Daarnaast ontplooi ik in mijn vrije tijd speelse, publieksgerichte activiteiten, zoals blogs, live-streams, of Minecraft evenementen (e.g. RoMeincraft). Komende oktober organiseert VALUE, een stichting die ik mede heb opgericht, samen met het Instituut voor Beeld en Geluid, The Interactive Past Conference 2. Als je wilt spreken of juist meer wil weten over videogames en het verleden, ben je van harte welkom.

Ondersteuning bij digitale projecten

Al mijn collega’s en de studenten van het Instituut zijn ook zeer van harte welkom als ze vragen hebben over andere digitale media of tools en hoe die in te zetten voor hun onderzoek of onderwijs. Sterker nog: dit is een van de kerntaken van het LUCDH, het relatief jonge expertisecentrum voor digital humanities. We bevinden ons in het vernieuwde P.J. de Veth gebouw. Kortom, als je vragen hebt of gewoon graag eens van gedachten wil wisselen over de mogelijkheden van het digitale verleden: laten we elkaar letterlijk halverwege ontmoeten voor een kop koffie of thee op het terras van de Hortus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.