Universiteit Leiden

nl en

VICI voor Mario van der Stelt

Voor zijn baanbrekend chemisch biologisch onderzoek is aan Mario van der Stelt, hoogleraar Moleculaire fysiologie aan de Universiteit Leiden, de VICI-subsidie uitgereikt. In een nieuwe onderzoekslijn hoopt hij nieuwe aangrijpingspunten voor nieuwe geneesmiddelen te ontdekken voor ontstekingen in het brein.

Remmers in onze hersenen

Van der Stelt streeft in zijn onderzoek naar een beter begrip van het functioneren van de hersenen op moleculair niveau, met name het endocannabinoïd systeem. Dit systeem bestaat uit endocannabinoïden, neurotransmitters die binden aan bepaalde receptoreiwitten. Van der Stelt onderzoekt hoe dit systeem de communicatie tussen zenuwcellen beïnvloedt.

Binnen zijn onderzoeksgebied wil Van der Stelt nieuwe paden inslaan. ‘Wij willen kijken of we remmers kunnen ontwikkelen tegen enzymen die verantwoordelijk zijn voor de productie van endocannabinoïden in geselecteerde celtypes. Onze hersenen bestaan uit verschillende soorten cellen met een eigen rol, zoals neuronen, astrocyten en microglia. Ook de verschillende hersengebieden hebben elk hun eigen functie. We willen zorgen dat onze remmers in één bepaald celtype actief zijn, zodat we kunnen onderzoeken waar precies in de hersenen welke endocannabinoïden verantwoordelijk zijn voor welke functie.’

Nieuwe kandidaat-geneesmiddelen

Van der Stelt hoopt dat zijn nieuwe onderzoek een beter begrip van het functioneren van de hersenen op moleculair niveau zal opleveren. ‘Uiteindelijk hopen we dat we kunnen aantonen dat bepaalde eiwitten betrokken zijn bij ontstekingsreacties in de hersenen. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe kandidaat-geneesmiddelen voor neuro-inflammatoire condities, zoals MS en alzheimer.’

Strenge selectie op voorstellen

NWO kent VICI-subsidies toe aan senior onderzoekers die zich hebben bewezen in hun vakgebied. Zij ontvangen 1,5 miljoen euro om gedurende vijf jaar een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen.

Voor de ronde van 2018 waren meer dan 230 voorstellen ingediend, waarvan NWO er uiteindelijk 35 zijn gehonoreerd. Mario van der Stelt beschrijft de procedure. 'Eerst moet er een vooraanmelding worden ingediend. Een beoordelingscommissie voorziet die van een advies, waarna de meest kansrijke voorstellen mogen worden uitgewerkt tot een volledige aanvraag. Deze wordt weer voorgelegd aan vijf buitenlandse referenten. Aanvragers krijgen vervolgens de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren. Uiteindelijk worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord voorgelegd aan dezelfde beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigt voor een interview. Op basis van de rapporten en het interview adviseert de beoordelingscommissie het NWO bestuur over de te honoreren voorstellen.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.