Universiteit Leiden

nl en

Lezing door Christa Tobler over de anti-discriminatiewetgeving van de EU

Op 19 april 2018 organiseerde de Universiteit van Wenen een internationale conferentie over het onderwerp openbare instanties voor de bevordering van gelijke behandeling.

De aanleiding hiervoor was drieledig: 1) het feit dat de EU-wetgeving de oprichting van dergelijke instanties al 15 jaar voorschrijft, 2) het verdere feit dat er in Oostenrijk al 27 jaar een speciale advocaat voor gelijke behandeling is, en tot slot 3) het feit dat het hoofd van dit kantoor, Dr. Ingrid Nikolay-Leitner, dit voorjaar met pensioen gaat. De conferentie viert daarom haar jarenlange werk en betrokkenheid.

Christa Tobler, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Basel (Zwitserland) en aan de Universiteit Leiden, gaf een lezing over "Sex Discrimination - A starting Point for Anti-discrimination Law".

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie