Universiteit Leiden

nl en

Rodrigues in NRC over discriminatie op grond van ras

Rodrigues licht in NRC Handelsblad toe onder welke voorwaarden woonwagenbewoners onder het juridische begrip ras kunnen vallen.