Universiteit Leiden

nl en

Originele brieven Einstein en Lorentz naar Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave vult haar collectie aan met originele brieven en foto’s van Einstein en Lorentz. Leids bijzonder hoogleraar Dirk van Delft, tevens directeur van het museum, nam de stukken op 12 maart in ontvangst.

In december 1923 reikte het Amsterdamse Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde een gouden medaille uit aan Albert Einstein en Hendrik Lorentz voor hun bijzondere verdiensten. Na terugkomst in Berlijn stuurde Einstein per post zijn handgeschreven dankwoord aan professor Delprat, secretaris van het genootschap. Een kleindochter van Delprat schonk deze brief op 12 maart tijdens een officiële overdracht aan Rijksmuseum Boerhaave.

Op dezelfde bijeenkomst ontving het museum unieke documenten over de beroemde natuurkundige Hendrik Lorentz. ‘Dat krijgen we van de familie De Groot, nazaten van Lorentz,’ zegt Van Delft. ‘Het gaat onder andere om een bankafschrijving van zijn Nobelprijs. En we krijgen een beter zicht op zijn jeugd, via eigendomspapieren voor stukken grond van zijn vader. Lorentz kwam bepaald niet uit een arm gezin.’ Tussen de documenten zit verder een schets van de tafelschikking van het dies-diner van de Universiteit Leiden in 1900 met Lorentz aan het hoofd als rector, en een HBS-certificaat voor "beloonde vlijt en gemaakte vorderingen in de Wiskundige Vakken".

De bijzondere band tussen Einstein en Lorentz

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Bankafschrift van de Nobelprijs van Lorentz
Tafelschikking dies-diner Universiteit Leiden in 1900
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.