Universiteit Leiden

nl en

Eric De Brabandere ontvangt subsidie voor databank Investment Treaty Arbitration

Prof.dr. Eric De Brabandere van het Grotius Centre for International Legal Studies heeft een subsidie van de gemeente Den Haag ontvangen om de databank Investment Treaty Arbitration op te zetten.

Internationale investeringsarbitrage vindt in de meeste geschillen plaats via institutionele arbitrage in plaats van ad-hocarbitrage. Deze arbitrage-instellingen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de arbitrage, maar hebben vaak ook substantiƫle invloed op de procedure, niet alleen door de rol die ze vervullen als beheerder, maar ook door de arbitrageregels die ipso facto toepasbaar zijn bij de keuze van een specifieke instelling. Voorbeelden van elementen waar de keuze van arbitrage-instellingen en de arbitrageregels van fundamenteel belang zijn, zijn de regels met betrekking tot de benoeming van arbiters, beslissingen van mogelijke belangenconflicten van arbiters en de kosten van de procedure.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de arbitrage-instellingen en de concurrentie tussen deze instellingen is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Zeker gezien de significante groei in het aantal investeringsgeschillen die beslecht worden door middel van arbitrage. Omdat de keuze van een instelling cruciaal is voor de gang van zaken en voor de uiteindelijke legitimiteit van de arbitrale uitspraak, is een vergelijkend inzicht in procedurele en institutionele regels en hoe ze in de praktijk toegepast worden, belangrijk. Dit project beoogt een institutionele en procedurele databank van de arbitrage-instellingen en de arbitrageregels.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.