Universiteit Leiden

nl en

Christa Tobler spreekt in Den Haag over geschillenbeslechting in het kader van Brexit

Op 13 februari 2018 hebben het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) en het zojuist opgerichte Centrum voor Internationaal Recht (CIR) samen een Brexit-conferentie over de internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke implicaties van de Brexit voor de interpretatie en toepassing van het recht in de praktijk georganiseerd.

Christa Tobler, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Basel (Zwitserland) en aan de Universiteit Leiden, sprak over de Europeesrechtelijke aspecten van geschillenbeslechting, met name over het beginsel van de autonomie van de Unierechtsorde en de beperkingen die voortvloeien uit dit beginsel voor de modellen van geschillenbeslechting voor verdragen van de Europese Unie met derde landen. Deze beperkingen doen zich ook voor in het kader van de onderhandelingen over de Brexit (uittredingsverdrag en mogelijk ook het verdrag over de toekomstige relatie EU-VK, afhankelijk van de inhoud van dit verdrag).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.