Universiteit Leiden

nl en

Universiteit ondertekent intentieverklaring voor inclusiever onderwijs

De Universiteit Leiden, VU Amsterdam en NHL Stenden Hogeschool ondertekenden op 25 januari een intentieverklaring voor inclusiever onderwijs. De onderwijsinstellingen willen de uitvoering bevorderen van het VN Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap.

De ondertekening vond plaats bij de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Namens de Universiteit Leiden werd de intentieverklaring ondertekend door Jeroen ’t Hart, directeur van het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken. De intentieverklaring bevat een gezamenlijke ambitie waarin de partijen afspreken een inclusieve onderwijsinstelling te willen zijn, waar elke student op voet van gelijkheid met andere studenten aan het onderwijs deelneemt en elke student ongeacht achtergrond zich welkom en geaccepteerd voelt.

Startsein

Met het ondertekenen van de verklaring wordt het startsein gegeven om actief aan de slag te gaan met het inrichten van inclusief onderwijs. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van alle medewerkers en informatievoorziening en internationalisering. De ondertekenende instellingen gaan hier in 2018 verder mee aan de slag. Het Expertisecentrum handicap + studie en het landelijk programmabureau voor het VN-verdrag bieden hierbij ondersteuning. Hogeronderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aansluiten bij het initiatief.

Over het VN-verdrag

Het VN-verdrag is in Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden. Het doel van het verdrag is dat inclusie van mensen met een beperking in de samenleving de norm wordt. De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, op alle terreinen. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.