Universiteit Leiden

nl en

Paul van der Heijden ontvangt subsidie voor databank Business & Human Rights

Prof. Paul van der Heijden (Internationaal Arbeidsrecht) heeft een subsidie van 50.000 euro ontvangen van de stad Den Haag om een begin te maken met de bouw van een databank Business & Human Rights.

Paul van der Heijden

De vastlegging, toepassing en bescherming van mensenrechten is lang uitsluitend een onderwerp voor Staten geweest. Die sluiten internationale verdragen, waarin de normen zijn neergelegd en regelen meestal ook het toezicht op de naleving van de normen. Dat alles speelt zich af in het domein van het internationaal publiekrecht.

Sinds een aantal jaren is er een privaatrechtelijke pendant inzake mensenrechten aan het ontstaan. Grote internationaal opererende bedrijven voelen zich medeverantwoordelijk voor een fatsoenlijke samenleving waarin mensenrechten worden gerespecteerd.

Onder invloed van institutionele aandeelhouders, denk bijv. aan pensioenfondsen, is een beweging op gang gekomen die Corporate Social Responsibility (CSR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)wordt genoemd.  Steeds meer bedrijven verbinden zich aan Codes of Conduct op het gebied van milieu/klimaat en op het gebied van fundamentele arbeidsrechten (verbod van kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, vakbondsvrijheid, en veiligheid op de werkplek). Ook de SER maakt zulke Codes voor bepaalde bedrijfstakken.

Het zicht op en de kennis van deze Codes of Conduct, waarvan er vele zijn in de wereld, is echter matig en de toegankelijkheid versnipperd. Ook over de werking ervan in de praktijk is niet heel veel bekend. Daarom is het nuttig een “open acces” digitale databank te bouwen. Toegankelijkheid en bruikbaarheid zullen daardoor toenemen, terwijl de (rechts)wetenschap tegelijkertijd een schat aan materiaal heeft voor onderzoek. Een en ander past naadloos in de ambitie van Den Haag om de “Legal Capital of the World” te zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.