Universiteit Leiden

nl en

Opvoeding en voorschoolse ontwikkeling van het jonge kind in Chili

Regina Loehndorf - werkzaam bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden - onderzocht in hoeverre omgevingsinvloeden - thuis en op de kinderopvang en kleuterschool - samenhangen met cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters en kleuters in Chili. Promotie 6 februari 2018.

Kinderen in de voorschoolse leeftijd doorlopen een enorme ontwikkeling op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak. Zij boeken vooruitgang op het gebied van taal, vroege geletterdheid, vroege gecijferdheid, executieve functies: werkgeheugen, inhibitie controle, cognitieve flexibiliteit - gedragsregulatie en prosociaal gedrag - zoals empathie, coöperatie, helpen, delen. Deze vaardigheden zijn voorwaarden om succesvol te kunnen functioneren op school en leggen daarmee de basis voor de toekomstige beroepsloopbaan.

Invloed op de ontwikkeling

Met haar proefschrift toont Loehndorf aan dat kinderen die tijdens hun eerste jaren opgroeien in een cognitief stimulerende en responsieve thuisomgeving taalvaardiger zijn tijdens de voorschoolse leeftijd. Verder blijkt dat kleuters met moeders die veel ondersteuning bieden tijdens de peutertijd, een hoger niveau van schoolrijpheid hebben. De sociaal-economische status - denk aan inkomen en opleidingsniveau - van de ouders heeft ook invloed op de ontwikkeling, echter indirect.

Ouders met een lage sociaal-economische status bieden een minder gunstige thuisomgeving en minder ondersteunende discipline, wat samenhangt met een lagere woordenschat en een geringere mate van schoolrijpheid van hun kinderen. Tevens blijkt dat executieve functies een belangrijke rol spelen bij de taalontwikkeling van kleuters. Daarnaast ondervond Loehndorf dat de kwaliteit van de onderzochte kleuterscholen in het zuiden van Chili inadequaat is.

Aan dit onderzoek deden 80 gezinnen mee uit twee etnische groepen -  Chilenen en de inheemse Mapuche bevolking  - van lage socio-economische status.

Armoede en onderwijs

Chili is een ontwikkelingsland, waar 71% van de volwassen bevolking geen hoger onderwijs heeft gevolgd en 81% van de werkende en belastingbetalende bevolking gemiddeld 338 US$ per maand verdient. Het is bekend dat armoede en lage opleidingsniveaus van ouders risicofactoren vormen voor een niet-optimale ontwikkeling hun van kinderen.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Chileense Ministerie van Onderwijs, omdat de Chileense regering armoede en onderwijs als prioritaire ontwikkelingsgebieden van het land heeft geïdentificeerd. Er wordt dringend gezocht naar antwoorden op de vragen hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden en hoe ontwikkelingsachterstanden van kinderen uit arme gezinnen of gezinnen met een lage sociaal-economische status voorkomen of verminderd kunnen worden.

Lees de samenvatting van ‘Parenting and Professional Childcare in Chile – Relations with Child Devlopmental Outcomes in Preschoolers’ ››

Loehndorfs onderzoek bouwt voort op de studie van Rodrigo Cárcamo. Cárcamo onderzocht de hechtingsrelatie tussen moeder en kind in het licht van woonomgeving en etniciteit in Chili. Hij vergeleek Mapuche met niet-Mapuche. Mapuche is de grootste etnische groep in Chili. De resultaten tonen aan dat de verschillen tussen de twee etnische groepen erg klein zijn.
Lees de samenvatting van 'Childcare in Chile: The Role of Ethnicity and Socioeconomic Inequalities’ ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.