Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe ISGA Research Group: Physical Violence and Public Order

Op 1 januari startte de research group Physical Violence and Public Order. Als voormalig onderdeel van de groep Terrorism and Political Violence, richt de nieuwe onderzoeksgroep zich op geweld variërend van school shootings zoals Columbine en Virginia Tech, tot aan huiselijk geweld, alcoholgerelateerd geweld, gewelddadige overvallen, de relatie tussen geweld en psychische stoornis, vuurwapengeweld, en geweld in de context van georganiseerde misdaad.

De onderzoekers  bestuderen de aard, omvang, patronen en verklaringen voor deze delicten, en de impact die geweld en geweldplegers hebben op de openbare orde.

In nauwe samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen bestuderen zij deze thematiek vanuit interdisciplinair perspectief, waarbij zij concepten gebruiken en aanpassen vanuit de sociologie, volksgezondheid en publiek beleid, criminologie,  victimologie, forensische psychologie en pedagogiek.

Met hun datagestuurde onderzoek beogen de onderzoekers om evidence-based, toegespitste interventies te ontwerpen en initiatieven te ondersteunen om de impact van geweld op de samenleving te verminderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.