Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik spreekt in Tilburg over rechterlijke toetsing

Op 19 januari jl. gaf Michiel van Emmerik, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de universiteit Leiden, een presentatie onder de titel Judicial review in Dutch environmental law. De lezing vond plaats in het kader van de tweedaagse conferentie Judicial Review in the Administrative State, georganiseerd door Tilburg University, met deelnemers en sprekers afkomstig uit wetenschap en rechtspraak, zowel uit binnen- als buitenland.

Centraal in de lezing stond de vraag hoe de rechterlijke toetsing van bestuursbesluiten zich op het terrein van het omgevingsrecht (historisch) heeft ontwikkeld en welke toekomstige ontwikkelingen zijn te verwachten. Daarbij speelt een belangrijke rol de staatsrechtelijke positie van wetgever, bestuur en rechter en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Op basis van diverse (omgevingsrechtelijke) voorbeelden uit de Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie is de conclusie dat de bestuursrechter bij de toetsing van bestuursbesluiten en het oplossen van geschillen op het terrein van het omgevingsrecht steeds meer een 'echte' rechter wordt. Hij vormt zelf een oordeel over de kern van het geschil en probeert zo mogelijk ook zelf een oplossing te bieden. Daarnaast is er de tendens dat ten aanzien van (al dan niet exceptieve) toetsing van wetgeving sprake is van meer differentiatie afhankelijk van de aard van de regelgeving en de mate van democratische betrokkenheid.

De lezing is de weerslag van een nader  door Michiel van Emmerik en Tom Barkhuysen uitgewerkte paper die te zijner tijd in de congresbundel zal verschijnen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.