Universiteit Leiden

nl en

Louise Verboeket wins faculty Jongbloed thesis prize 2016-2017

The thesis “De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen” (The public prize. A study of the allocation of public funds by way of competitions) was awarded the faculty Jongbloed prize 2016-2017 on 12 January.

Concrete and practical contribution to administrative law

Louise Verboeket’s thesis deals with a topical and socially relevant issue in an exemplary fashion. Facilitating government authorities increasingly, and to the sum of millions of euros, use public awards as a means to stimulate innovation and quality. This system of allocation does not only involve policy makers and administrators, but also academics (NWO) and even students (thesis prizes). Safeguards concerning legitimacy, transparency, equal treatment and complaint procedures are necessary, since the allocation of public funds and semi-public funds is at issue. Or as Verboeket states succinctly: “public funds entail obligations”. But in contrast to customary instruments such as subsidy or tendering procedures, which are surrounded by rules and safeguards, the legal foundation and framework of public competitions is sometimes not clear at all. Actions by government authorities are arbitrary. As a result they not only risk a judicial slap on the wrist, but even proceedings under European law due to illegal state aid. Louise Verboeket has carried out a comprehensive investigation of this largely unexplored area of law. The thesis concludes with clear and useful recommendations. She has written a concrete and practical contribution to administrative law which has already drawn attention from the  Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) and one of the top Dutch law journals.

Winners 2016-2017

  1. Ms. L. Verboeket (supervisor Professor W. den Ouden). “DE PUBLIEKE PRIJS. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen”. (The public prize. A study of the allocation of public funds by way of competitions).
  2. Mr. J. van Ittersum (supervisor W.H. van Boom). “De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers” (The legal ordeal of suffers of malignant pleural mesothelioma and absestos related lung cancer).
  3. Ms. H. Beemster (supervisor Professor E. Koops). “Een onderzoek naar de effectiviteit van de figuur van het pandrecht op vorderingen op de pandhouder in de bancaire financieringspraktijk” (A study of the effectiveness of the concept of the right of pledge on amounts owed by the pledgee in bank financing practice).

Winners in previous years

2015-2016 Jouke Tegelaar “Exit Peter Paul?”- thesis supervisor Professor Matthias Haentjens

•2014-2015 Welmoed Wels (Dead body management in armed conflict: paradoxes in trying to do justice to the dead)

•2013-2014 Coen Vernooij (Levenslang en de strafrechter: Een onderzoek naar de invloed van het Nederlandse gratiebeleid op de oplegging van de levenslange gevangenisstraf door de strafrechter)

•2012-2013 Ruben de Graaff (Something old, something new, something borrowed, something blue?)

•2011-2012 Victor Bouman (De baai geblokkeerd: Piraten in het nauw?)

•2010-2011 O.C.J. Klaver (Gegarandeerde kwaliteit? De toepassing van het depositogarantiestelsel op de notariële kwaliteitsrekening)

•2009-2010 Iryna Levdokymova (The EU-US SWIFT Agreement: Which Fate under the Lisbon Data Protection Framework)

•2008-2009 Lisette Valk (CVA-Ketenzorg: medische of juridische kopzorg)

•2007-2008 Peter van Schijndel (Identiteitsdiefstal)

•2006-2007 Sander David Dikker Hupkes (What Constitutes Occupation? Israel as the occupying power in the Gaza Strip after the Disengagement)

•2005-2006 Erik Kok (A membership approach. The legal status and loss of protection of members of non-governmental armed groups under the law of non-international armed conflict)

•2004-2005 Kasper Jochem Olivier Jansen (Kennis van de Laedens als vereiste voor onrechtmatigheid)

•2003-2004 Dianne Johanna Maria Beurskens (Wederzijdse bijstand volgens Napels II)

•2002-2003 Nadia Djebali (Procedures ter beslechting van interstatelijke verrekenprijsgeschillen)

•2001-2002 Felix Benjamin Ronkes Agerbeek (Zeg ik dat goed? EU-ambtenaren en hun vrijheid van meningsuiting)

•2000-2001 Karlijn Teuben (Rechterlijke afspraken als “Recht in de zin van art.99 wet RO)

•1999-2000 P.M. Waszink (Judicial Activism)

•1998-1999 H.J.T.M. Roosmalen (The King can do no wrong)

•1997-1998 T.C. Leemans (Uitvinding in dienstbetrekking)

•1996-1997 Johannes Jacobus Catharinus van de Graaff (Defiscalisering van de Algemene Bijstandswet)

•1995-1996 Jacob Hendrik van der Winden (Ik voel me alleen! Zij zijn machtig en met velen. Geen vrijplaats voor folteraars? Het universaliteitsbeginsel in het internationale recht)

•1994-1995 Pauline Laan  (Algemene voorwaarden in het handelsverkeer)

This website uses cookies.  More information.