Universiteit Leiden

nl en

Inspirerende start van het nieuwe jaar

Dr. Jorrit Rijpma, universitair hoofddocent Europa Instituut en Jean Monnet Professor, opende de Meijerslezing met zijn lezing “Hoe vrij is vrij reizen nog? Een Europa zonder grenzen na de crisis.” In een helder betoog schetste hij de veiligheidsgrondslag van de Europese buitengrens en de toename van controle.

Aansluitend ontvingen acht onderzoekers in de pre-promotiefase de Meijersprijs voor het beste gepubliceerde artikel per facultair onderzoeksprogramma. Patrick van Berlo, Thijs Beumers, Alexander Mayer-Rieckh, Helena Uršič, Tirza Cramwinckel, Emile Cammeraat, Tom Herrenberg en Ilektra Antonaki ontvingen een certificaat en een geldbedrag om te besteden aan hun onderzoek.

Toast op een jaar van samenwerking, in onderwijs en onderzoek

De decaan Joanne van der Leun bracht een toast uit op 2018. Een jaar waarin we met elkaar veel zullen samenwerken, in het onderwijs én onderzoek. En ook een jaar met dynamiek. Steeds meer ontwikkelingen gaan over de grenzen van faculteiten heen. Om vernieuwingen mogelijk te maken en die samenwerking te ondersteunen staat het project Harmonisatie Onderwijslogistiek hoog op de agenda.

Bij onderzoek en onderwijs wordt de digitalisering en het werken met data belangrijk. Interdisciplinair onderzoek gericht op grote maatschappelijke vraagstukken zal binnen de hele universiteit een stevige boost krijgen en daar kan onze faculteit een mooie rol in spelen, ook vanuit monodisciplinair onderzoek. Ondertussen zijn de instituten hard bezig met de plannen voor de herinrichting van het gebouw. Dat maakt het mogelijk dat komende zomer verbouwd kan worden. Juist als er veel gebeurt, dan is samen voor een opgave staan van groot belang, ook in de ervaren werkdruk. Daar is dan ook op getoast.

Wensen gaan in vervulling

Het zal niemand ontgaan zijn, de facultaire kerstboom zat vol met kerstwensen. Van de in totaal 154 kerstwensen gaat er één echt in vervulling. En dat is de wens van Anneke Koning. Zij wenst een groener KOG. Meer planten in en rond het KOG, zodat de ruimtes er vrolijker uitzien en de studie en onderwijsomgeving groener wordt. Samen met het faculteitsbestuur zal ze deze wens gaan realiseren. 

Twee eervolle vermeldingen zijn voor de wensen van:

  • Esther Kentin: Studenten van het Leiden Advocacy Project on Plastic meenemen op conferentie.
  • Marije Bedaux en Nickey van Collem: Dat er in 2018 een nieuwe sectie in de bibliotheek zal worden geopend die boeken bevat over ‘leven na de Universiteit’. Denk aan boeken over het slagen, hoe bereid je je voor op je carrière, hoe gebruik je LinkedIn, assessmentsboeken etc. Dit heeft een enorme toegevoegde waarde voor studenten, aangezien zij zich nu optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. De boeken zullen zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar zijn.

Vijf scriptieprijzen

De facultaire Jongbloed scriptieprijs 2016-2017 is dit jaar uitgereikt aan Louise Verboeket voor haar scriptie “De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen”.

De tweede prijs is voor Jasper van Ittersum (prof. mr. dr. W.H. van Boom): “De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers”.

De derde prijs is voor Helena Beemster (prof. mr . E. Koops). “Een onderzoek naar de effectiviteit van de figuur van het pandrecht op vorderingen op de pandhouder in de bancaire financieringspraktijk”

Dit jaar is voor het eerst de Kleijn-prijs uitgereikt door een onafhankelijke stichting, Stichting Stibeco. De prijs is vernoemd naar wijlen Prof. mr. W.M. Kleijn, destijds hoogleraar burgerlijk- en notarieel recht te Leiden. Masterstudenten met een scriptie (van een 8 of hoger)  op zijn aandachtsgebieden,  relatievermogensrecht, erfrecht en goederenrecht, kwamen hiervoor in aanmerking. De twee prijswinnaars zijn mw, mr. K. Filesia (1e prijs) en mw. mr. H. Junggeburt (eervolle vermelding), destijds beide student Notarieel recht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.