Universiteit Leiden

nl en

Anneke Koning

Gast

Naam
Drs. A. Koning
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.koning@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-1421-6334

Anneke Koning is docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Anneke Koning

Anneke Koning is docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, waar ze sinds september 2014 werkzaam is. Zij studeerde summa cum laude af in sociale wetenschappen aan University College Utrecht, en vervolgde haar studie aan de Universiteit van Cambridge voor een M.Phil. in Criminological Research, waarbij zij de Manuel López-Rey prijs (proxime accessit) voor beste prestatie in het masterprogramma ontving. Na haar afstuderen werkte zij onder andere bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie als beleidsmedewerker op het gebied van politie en criminaliteitsbestrijding, en bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in Genève, waar zij het team van Nederlandse diplomaten bij de VN Mensenrechtenraad versterkte.

Onderzoek

Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van seksueel geweld tegen kinderen, transnationale en cybercriminaliteit, en veiligheidsbeleid. Eerder publiceerde zij over mensenhandel en de toegang tot het recht bij gedetineerde vreemdelingen. Per februari 2017 is zij begonnen aan een promotietraject over kindersekstoerisme, gefinancierd met behulp van een NWO Onderzoekstalent beurs.

Onderwijs

Anneke Koning verzorgt onderwijs in de bachelor- en masterfase van de opleiding Criminologie. Zij is onder andere betrokken bij de Bachelorvakken Rechtshandhaving en Politie en Victimologie, en bij het keuzevak Mensenhandel. Daarnaast begeleidt zij studenten bij het schrijven van de bachelor- en masterscriptie. 

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Publicaties

  • Reclassering Nederland Vrijwilliger
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.