Universiteit Leiden

nl en

Geerten Boogaard in 2018 gedetacheerd bij het Wetenschappelijk Instituut CDA

In 2018 zal Geerten Boogaard, universitair docent Staats-en bestuursrecht, voor het wetenschappelijk instituut van het CDA een project uitvoeren over differentiatie in het sociale domein.

Vanaf de Wet werk en bijstand tot de recente grote decentralisaties van de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen, wordt er veel verwacht van het overhevelen van taken naar de gemeenten. Niet alleen zou er dan dicht bij de mensen maatwerk worden georganiseerd, maar ook de lokale democratie zou een grote impuls krijgen doordat gemeenteraden eigen politieke keuzes zouden kunnen gaan maken. Maar hoeveel verschil wordt er nu daadwerkelijk gemaakt? En wanneer worden deze verschillen ongerechtvaardigd en dus discriminatie? Wanneer gaat het veelgeprezen 'maatwerk' over in willekeur? In het project zal worden gezocht naar antwoorden op deze en vergelijkbare vragen.

Gedurende 2018 zal Geerten daarom eerst voltijds en later in deeltijd worden gedetacheerd bij het Wetenschappelijk Instituut in Den Haag. Deze constructie stelt hem in staat om de onderzoeksvragen nu eens niet vanuit de academie te beantwoorden, maar juist dicht op het politieke vuur en in nauw contact met lokale bestuurders.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.