Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Rijpma spreekt op Workshop in Florence ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht

Op 23 en 24 november vond op het Europees Universitair Instituut in Florence een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht. Dit is het beleidsterrein waarbinnen de Europese Unie zich bezighoudt met Justitie en Binnenlandse Zaken.

Op 23 november vond een workshop plaatst voor PhD en Post-Doc-onderzoekers. Rijpma trad op als discussant binnen het panel over technologie, veiligheid en surveillance. Op 24 november kwamen expert bijeen om een kwart eeuw samenwerking op dit gebied te evalueren en vooruit te kijken. Rijpma intervenieerde op het thema  “The Global Dimension: Importing and Exporting Norms”, waarbinnen hij keek naar de wijze waarop de Europese Unie op dit gebied erg beïnvloed is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar ook veel regels en beleid heeft overgenomen van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heeft de Unie op dit terrein een grote invloed uitgeoefend op haar buurlanden.

Programma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.