Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik geeft lezing in het kader van MATRA-programma

Op 16 november jl. gaf Michiel van Emmerik, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht, een presentatie over de mate waarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de vrijheid van de staat bij de inrichting van openbare financiën begrenst.

De lezing vond plaats in het kader van het zogenaamde MATRA-programma, een meerjarige trainingscyclus ter versterking van de rule of law in tien landen in Zuidoost-Europa, waarin de Leidse Juridische Faculteit met andere partners participeert in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onder het gehoor bevonden zich ongeveer 35 cursisten die zich bezig houden met openbare financiën. Michiel van Emmerik besprak met hen de betekenis van het EVRM, in het bijzonder het eigendomsrecht van artikel 1 Eerste Protocol,  voor de ruimte van de staat om te bepalen hoe het zijn openbare financiën inricht, in het bijzonder ook in tijden van economische crisis. Hierbij valt te denken aan het plots intrekken van subsidies, het aanpassen van de pensioenen en andere sociale voorzieningen en het heffen van belastingen op woning- en vermogensbezit.

De conclusie was kort en goed dat het eigendomsrecht ondanks de ruime uitleg van het Straatsburgse eigendomsbegrip de staat veel vrijheid laat de openbare financiën te reguleren. Wel gelden duidelijke grenzen wanneer de overheid in bestaande procedures intervenieert, maatregelen op discriminerende wijze invoert en anderszins apert onredelijk handelt. Klik hier voor de presentatie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.