Universiteit Leiden

nl en

Conferentie “Jongerenrechtbanken: van pilot naar werkelijkheid”

Op dinsdag 7 november 2017 vond de conferentie “Jongerenrechtbanken: van pilot naar werkelijkheid” plaats in het Kinderrechtenhuis in Leiden.

Momenteel vindt het pilotproject Jongerenrechtbanken  plaats op vier middelbare scholen in Amsterdam, met als doel conflicten binnen de school op te laten lossen door de leerlingen zelf. Hiermee wordt mogelijk de gang naar de politie voorkomen. Het doel van de jongerenrechtbank is om te komen tot herstel voor alle partijen.

Tijdens de conferentie werd gereflecteerd op de eerste ervaringen met de pilot Jongerenrechtbanken. Prof. dr. Hans Boutelier, mr. dr. Marc Schuilenberg en dr. Isolde de Groot verzorgden lezingen waarin zij vanuit hun expertises reflecteerden op de jongerenrechtbank. Tijdens een drietal workshops, waarbij ook de jongeren die deelnemen aan de jongerenrechtbank aanwezig waren, werden concrete adviezen geformuleerd waarmee de pilot verder verbeterd kan worden. De middag werd afgesloten met een paneldiscussie, waaraan prof. mr. drs. Isabeth Mijnarends, Gert Jan Slump,  dr. Suzan Verberk en een directrice van een van de middelbare scholen waar de pilot loopt, deelnamen. Tijdens deze paneldiscussie werd gesproken over de aanbevelingen die zijn geformuleerd naar aanleiding van het eerste evaluatieonderzoek dat door de afdeling Jeugdrecht van Universiteit Leiden is uitgevoerd. De afdeling Jeugdrecht is gestart met het tweede deel van het evaluatieonderzoek naar de pilot, waarin de meerwaarde van de jongerenrechtbank en de verwezenlijking van de doelstellingen van het pilotproject worden onderzocht. Zie voor meer informatie over dit onderzoek: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/evaluatie-pilot-jongerenrechtbanken

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.