Universiteit Leiden

nl en

Christa Tobler spreekt over Brexit en geschillenbeslechting

Op 8 november 2017 organiseerde The Law Societies Joint Brussels Office van het Verenigd Koninkrijk in het Europese Parlement te Brussel een seminar over het onderwerp ‘Brexit: Where & How to Enforce: Building Blocks for a New Dispute Settlement System’.

In dit kader sprak Christa Tobler, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Basel (Zwitserland) en aan de Universiteit Leiden, over ‘The “Swiss model” with respect to enforcement’. De presentatie en de discussie gingen zowel over geschillen waarbij tenminste één partij een individu is als ook geschillen tussen de partijen van het verdrag.

Het “Swiss model” gaat over het institutionele kader van de verdragen tussen de EU en Zwitserland zoals deze nu bestaan en ook over de onderhandelingen die in gang zijn over een vernieuwing van deze regels ten opzichte van een aantal al bestaande en toekomstige markttoegangsverdragen. Deze verhandelingen lopen parallel met de onderhandelingen tussen de EU en de AMS staten (Andorra, Monaco en San Marino) over het institutionele kader van een omvattende interne markt assosiatie van deze landen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.