Universiteit Leiden

nl en

Leidt migratie tot meer politieke en ideologische gerelateerde criminaliteit?

Geen bewijs gevonden dat toegenomen migratie in Nederland heeft geleid tot meer politieke en ideologische gerelateerde criminaliteit. Het leidde wel tot een toename van polarisatie.

In het kader van een Europese project heeft de Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar het mogelijke verband tussen de toegenomen migratiestroom en politiek en ideologisch gerelateerde criminaliteit in Nederland in de periode tussen 2012 en 2016. Deze periode kenmerkte zich enerzijds door een toename van migranten naar verscheidene Europese landen en anderzijds door een toename van politiek en ideologisch gerelateerde criminaliteit.

Nederland

In dit onderzoek werd gekeken naar de Nederlandse situatie met daarbij vooral focus op de  traditionele media, sociale media en politieke partijprogramma’s van de verkiezingen in 2012 en 2017. De aanwezigheid van politiek en ideologisch gerelateerde criminaliteit werd onderzocht mede aan de hand van verschillende edities van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Rechts versus links

Bij de  onderzochte (sociale) media en partijprogramma’s werd vastgesteld of deze zich identificeerde als politiek links of politiek rechts . Voor zowel traditionele media en sociale media die als politiek rechts aangemerkt kunnen worden, geldt dat zij de migratiestroom als negatief beschreven. Rechts georiënteerde politieke partijen identificeerden de instroom van migranten voornamelijk als een veiligheidsdilemma. De linkse tegenhangers bleken de positieve kanten van migratie te beschrijven en de achtergrond van de migratiestroom te belichten. Links georiënteerde politieke partijen zagen de instroom van migranten hoofdzakelijk als een verrijking voor de Nederlandse samenleving.

Conclusie

Op basis van deze bronnen, samen met gegevens uit het DTN, was het niet mogelijk om vast te stellen of er een toename was van gewelddadige delicten met een ideologische of politieke achtergrond. Naar aanleiding van de analyse van traditionele media, sociale media en politieke partijprogramma’s blijkt echter wel dat geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een toename van polarisatie  in de samenleving, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs leidt tot een toename van  politiek en ideologisch gerelateerde criminaliteit.

Dit rapport onderzocht het mogelijke verband tussen migratie en politiek en ideologisch gemotiveerd geweld in Nederland. Hiervoor is gebruik gemaakt van openbare bronnen (migratiecijfers, krantenartikelen, NCTV rapportages en politieke partijprogramma’s). Hieruit kon geconcludeerd worden dat er geen significante stijging is van politiek en ideologisch gemotiveerd geweld gerelateerd aan migratie.

Onderzoeksproject en uitvoering

Het onderzoek maakt deel uit van het Europese onderzoeksproject ‘Politically motivated crime in light of current migration flows’ en is uitgevoerd door de groep Terrorism & Political Violence, onderdeel van het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden.
Het project werd gefinancierd door het ISF-fonds, waarbij de Duitse Bundeskriminalamt (de Duitse Federale recherchedienst) optrad als coördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.