Universiteit Leiden

nl en

Kaisa de Bel wint Van den Berg scriptieprijs 2017

Politicologiestudent Kaisa de Bel heeft de Van den Berg Bachelorscriptieprijs 2017 gewonnen met een onderzoek naar de economische en politieke prestaties van zeven kleine Europese staten tijdens de economische crisis van 2008. De jury waardeert het dat De Bel ‘vraagtekens durft te stellen bij haar kwantitatieve onderzoeksresultaten’.

In Democratic Corporatism and Small State Resilience toetst De Bel de verklarende kracht van de theorie van de beroemde politicoloog (en Leidse eredoctor) Peter J. Katzenstein uit 1985. Die stelde dat dat democratisch corporatisme kleine staten hielp overeind te blijven in de internationale economie (Small States in World Markets).

Jesse de Jong BSc presenteert juryrapport van den Berg scriptieprijs 2017
Jesse de Jong BSc presenteert het juryrapport

Geen eenduidig antwoord

De Bel past deze theorie op kleine staten in Europa tijdens de economische crisis van 2008. Verklaart de mate van vrijwillige samenwerking tussen de staat, het bedrijfsleven en vakbonden ook in deze casus de weerbaarheid van de kleine economie? De Bel komt niet tot een eenduidig antwoord.

De jury is evenwel onder de indruk. Tussen de acht genomineerde scripties sprong De Bels werk eruit vanwege het originele onderwerp en de leesbaarheid. ‘Kaisa laat een zorgvuldige uitwerking van de theorie zien, waarna zij aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek deze theorie test. Zij presenteert haar onderzoek op een nauwkeurige en overzichtelijke manier, gedegen en goed leesbaar.’ Het meest te spreken is de jury over de ‘voorzichtigheid die zij hanteert. Dat Kaisa vraagtekens durft te stellen bij haar kwantitatieve onderzoeksresultaten en deze niet zomaar aanneemt, getuigt van sterke academische vaardigheden.’

Deze scriptie is het sluitstuk van haar studie Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties, die zij cum laude heeft afgerond. Gelukkig blijft De Bels talent voor de discipline behouden: zij heeft een studieplek de prestigieuze University of Oxford in de wacht gesleept.

Merel en Thijn nemen de bloemen en oorkonde in ontvangst namens Kaisa
Omdat Kaisa al volop aan het studeren is in Oxford, kon zij de afstudeerceremonie niet bijwonen. Merel Ek en Thijn van der Kooi nemen voor haar de oorkonde en de bloemen in ontvangst.

Over de scriptieprijs

Van den Berg bachelorscriptieprijs Politicologie

De Van den Berg scriptieprijs wordt sinds 2010 uitgereikt door de Studievereniging voor Politicologen In Leiden (SPIL) en het Instituut Politieke Wetenschap voor de beste bachelorscriptie van de opleiding Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden.

De jury werd dit jaar gevormd door Hans Oversloot, Huib Pellikaan en
Jesse de Jong. Prof. dr. Joop van den Berg is qualitate qua adviseur van de jury en nam als zodanig aan haar beraadslagingen deel.

De criteria die worden gehanteerd, zijn deze:

  • De scriptie heeft een originele en heldere, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevante probleemstelling (doelstelling en vraagstelling).
  • De scriptie heeft een aanzienlijke theoretische diepgang, blijkens de kwantiteit, kwaliteit en verwerking van de gebruikte literatuur.
  • De scriptie is van hoge methodologische kwaliteit, blijkens de keuze van het onderzoeksontwerp, de gehanteerde dataverzameling en de uitgevoerde data-analyse en -verwerking.
  • De scriptie bevat een overtuigend antwoord op de onderzoekvraag en is een verslag dat opvalt door de uitstekende leesbaarheid en overige presentatie.

Zie ook

Van den Berg scriptieprijs 2017: de genomineerden

Eredoctoraat voor Peter J. Katzenstein

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.