Universiteit Leiden

nl en

Eredoctoraat voor Peter J. Katzenstein

Op 9 februari 2015, de 440e Dies Natalis, zal Peter J. Katzenstein een eredoctoraat van de Universiteit Leiden ontvangen voor zijn verdiensten voor de sociale wetenschappen in het algemeen, en de politicologie in het bijzonder. Professor Katzenstein (Cornell University) is een van de meest invloedrijke onderzoekers op het gebied van de vergelijkende politieke economie en de internationale betrekkingen.

Katzenstein heeft meer dan 40 boeken op zijn naam staan, meer dan 100 artikelen en boekbijdragen gepubliceerd, talloze promovendi begeleid en kreeg verschillende onderscheidingen voor zijn werk. Zijn onderzoek - van pionierswerk op het gebied van de internationale politieke economie tot de latere constructivistische benadering van internationale betrekkingen - is van grote relevantie voor het onderzoeksprogramma van het Leidse Instituut Politieke Wetenschap, ‘The Institutions of Politics: Design, Workings, and Implications’

Het belang van instituties

In zijn werk benadrukt Katzenstein steeds het belang van instituties. Bijvoorbeeld als de voornaamste verklarende factor van het succesvolle macroeconomische beleid van kleine Europese staten (zie, onder meer,  Small States in World Markets), als determinanten van nationaal veiligheidsbeleid ( The Culture of National Security), of als voornaamste punt van verschil tussen regio's in de wereld (bv. A World of Regions).

Katzensteins aanpak onderscheidt zich door origineel en doorwrocht empirisch onderzoek, een diepe kennis van een verscheidenheid aan politieke stelsels en een diversiteit aan theoretische benaderingen. Ook dat past in de Leidse politicologische traditie.

Niet alleen hoogleraren, docenten en promovendi worden beïnvloed en geïnspireerd door Katzensteins werk; ook politicologiestudenten aan de Universiteit Leiden leren van hem. Zijn boek Small States in World Markets wordt bestudeerd en besproken tijdens het master seminar ‘Conflict and Cooperation: The Classics’. Andere titels, zoals The Culture of National Security en Cultural Norms and National Security worden eveneens gebruikt door Leidse bachelor- en masterstudenten.

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.