Universiteit Leiden

nl en

Dr. Antoaneta Dimitrova is benoemd tot hoogleraar Comparative Governance

Het College van Bestuur heeft besloten Dr. Antoaneta Dimitrova met ingang van 1 september 2017 te benoemen tot hoogleraar Comparative Governance binnen het Institute of Security and Global Affairs.

Leerstoel in ‘Comparative Governance’

De leerstoel richt zich op de effecten van de interactie tussen verschillende bestuurssystemen, in het bijzonder die tussen internationale organisaties en nationale of lokale bestuur. In een verder globaliserende wereld worden regels en normen die in één context of bestuursniveau zijn ontwikkeld, steeds vaker overgenomen en toegepast in een andere context of op een ander bestuurlijk niveau. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de lidstaten die in Europa gemeenschappelijk beleid maken, maar ook om eisen die bijvoorbeeld het IMF aan nationale regeringen stelt op het moment dat een lening moet worden verstrekt. Ook andere actoren in de internationale arena ondersteunen vaak hervormingen of beleid die gevolgen hebben voor het bestuur op nationaal of lokaal niveau. Tegelijkertijd zijn er politieke leiders die zich verzetten tegen deze interventies, terwijl sommige burgers met scepticisme naar nieuwe handelsverdragen en verdere regionale integratie kijken. De gevolgen van internationale afspraken die regels of normen stellen, moeten daarom niet alleen op mondiaal niveau worden bestudeerd, maar ook vanuit een vergelijkend perspectief zoals zij in de nationale of lokale context worden ervaren.

Antoaneta Dimitrova

Het onderzoek van prof.dr. Antoaneta Dimitrova heeft zich ontwikkeld rond het thema van de invloed van Europese normen en regels op die van de kandidaat-lidstaten voor de Unie. Daarbij heeft zij zich vooral gericht op de rol die de EU heeft gespeeld in de transformatie van de postcommunistische staten van Midden- en Oost-Europa. Meer recent heeft zij onderzoek verricht naar de wijze waarop de EU invloed heeft op het bestuur van de huidige kandidaat-lidstaten en verschillende buurlanden zoals Moldavië, Oekraïne of Georgië.Daarbij heeft zij vooral aandacht over hoe de effecten van associatie verdragen met de EU op de versterking van democratie, hervormingen van de publieke dienst of de introductie van specifieke beleidsmaatregelen.

Professor Dimitrova heeft gepubliceerd in toonaangevende Europese tijdschriften zoals European Union Politics, the Journal of Common Market Studies, West European Politics, Journal of European Public Policy, en Democratization. Zij is op dit moment de voorzitter van de Steering Committee of the Standing Group on European Union (SGEU) binnen het European Consortium for Political Research (ECPR) en oprichter en mededirecteur van het Central and Eastern European Studies Centre aan de Universiteit Leiden.

Casimir onderwijsprijs

Professor Antoaneta Dimitrova was winnaar van de 2010 Casimir onderwijsprijs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Binnen ISGA zal zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het curriculum op bachelor- en master-niveau, waarbij zij zich mede zal richten op vraagstukken van bestuurlijke afhankelijkheden en wederzijdse beïnvloeding binnen een zich globaliserende context.

Tussen 2013 en 2016 was professor Dimitrova co-coördinator van het MAXCAP-project (‘Maximizing the integration Capacity of the European Union: Lessons and Prospects for Enlargement and Beyond’), waarin de politieke en economische effecten van de EU uitbreidingen in 2004-2007 zijn onderzocht. Momenteel is zij co-coördinator en Leids teamleider in het Horizon2020 EU-STRAT project: ‘The EU and Eastern partnership countries: An Inside-out analysis and strategic assessment’ (http://eu-strat.eu/).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.