Universiteit Leiden

nl en

Paul Abels benoemd tot hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

Op 1 september 2017 start prof. dr. Paul H.A.M. Abels (60) als bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services bij de Universiteit Leiden. De leerstoel is ondergebracht bij het Instituut Security and Global Affairs (ISGA).

Nieuwe leerstoel

De Universiteit Leiden en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), achten het van groot belang dat het wetenschappelijk onderzoek over het werk van Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en alle daaraan gerelateerde vraagstukken van sturing en toezicht verder wordt gestimuleerd. Meer kennis en inzicht in deze voor velen nog onbekende en moeilijk te doorgronden materie zal ten goede komen aan de politieke en maatschappelijke discussie over de werkzaamheden van deze diensten en daarmee aan het draagvlak voor en de kwaliteit van het werk van en controle op die diensten. Dat is ook de reden waarom de NCTV de instelling van deze leerstoel mede mogelijk maakt, zoals de coördinator dit eerder deed met de leerstoel Terrorisme en Contra-Terrorisme aan de Universiteit Leiden. De leerstoel wordt begeleid door een Curatorium met wetenschappers.

Onderzoek en onderwijs

Prof. dr. Paul Abels heeft binnen de BVD/AIVD en als oud-leidinggevende bij de NCTV ruim dertig jaar ervaring als inlichtingenproducent en -consument. De verwachting is dat hij met zijn kennis over de inlichtingenwereld belangrijke vragen en dilemma’s kan aansnijden die speelden en spelen in dit werk. De nadruk in het onderzoek van professor Abels zal liggen op de meer bestuurlijke, ethische, juridische, maatschappelijke en organisatorische vragen met betrekking tot het werk van de diensten. Prof. dr. Abels zal naast zijn onderzoek ook onderwijs verzorgen voor de nieuwe minor Intelligence Studies.

Bijzonder Hoogleraar Paul Abels
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.