Universiteit Leiden

nl en

Maretha de Jonge bekleedt PDBO-leerstoel Orthopedagoog-Generalist

Orthopedagoog Maretha de Jonge is per 15 augustus 2017 benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel: ‘Orthopedagogiek in het bijzonder ten behoeve van de postdoctorale beroepsopleiding tot Orthopedagoog-Generalist’. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding tot Orthopedagoog-Generalist (PDBO-Randstad).

Orthopedagogiek: een weg naar de toekomst

Bij de in- en uitvoering van de jeugdwet en de wet passend onderwijs, spelen veel orthopedagogische vraagstukken een belangrijke rol: ‘Hoe kan je kinderen en jongeren hulp op maat bieden, zo dicht mogelijk bij huis?’, ‘Hoe bied je goed onderzochte en effectief gebleken zorg die is aangepast aan de context van kind, gezin, cultuur en leefomgeving?’, ‘Wat heeft dit kind nodig om zich te ontwikkelen, te leren en deel te nemen aan de samenleving? En wat hebben deze opvoeders nodig om het kind hierbij te helpen?’

Samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling voor goede zorg

Er is veel kennis aanwezig binnen verschillende disciplines die zich bezig houden met de zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders, bij professionals werkzaam in de praktijk en bij ervaringsdeskundigen. Samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling zijn een uitdaging.

Met het vestigen van deze leerstoel beoogt de PDBO een belangrijke bijdrage te leveren aan het vergroten van wetenschappelijke kennis op het gebied van de orthopedagogiek, het delen van die kennis, en het opleiden van Orthopedagogen-Generalisten die deze kennis toepassen, toetsen, aanvullen en vernieuwen. Om de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de postdoctoraal geschoolde Orthopedagoog-Generalist zichtbaar te maken voor cliënten en goed af te stemmen met andere zorgaanbieders is opname van de Orthopedagoog-Generalist in het  register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) van belang.

Maretha de Jonge
Maretha de Jonge

Brug tussen kennis en praktijk

Maretha de Jonge is opgeleid als orthopedagoog en heeft ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. Naast haar hoogleraarschap bij het instituut Pedagogische Wetenschappen van Universiteit Leiden werkt zij als orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut op de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen – in het bijzonder autisme spectrum stoornissen en de angststoornis selectief mutisme - en de begeleiding van hun gezinnen en leerkrachten.

De nieuwe leerstoel betekent een impuls voor de (opleiding tot) Orthopedagoog-Generalist en daarmee tot de versterking van de brug tussen wetenschappelijke kennis over orthopedagogische vragen en de praktijk in de wijk, het gezin of leefvorm, school of dagcentrum en vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren.

Over PDBO-Randstad

De PDBO-Randstad is een stichting waarin de afdelingen Orthopedagogiek van de Universiteiten Leiden, Utrecht en Amsterdam gezamenlijk een postmasteropleiding aanbieden die leidt tot de registratie Orthopedagoog-Generalist van de beroepsvereniging NVO. Meer over PDBO-Randstad ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.