Universiteit Leiden

nl en

Leidse historici dragen bij aan Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Paul van Trigt en Evelien Walhout zijn in het komende jaar betrokken bij het werk van de door het kabinet ingestelde Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Eerder deden zij mee aan het vooronderzoek van de commissie.

De Commissie doet op verzoek van het kabinet officieel onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan daarbij centraal: Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden? Hoe kon dit gebeuren? Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven? Paul van Trigt is betrokken bij de sectorstudie over doven- en blindeninternaten. Evelien Walhout begeleidt het archiefonderzoek van de andere sectorstudies waaronder residentiele- en pleegzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, de sector licht verstandelijk beperkten en justitiële jeugdinrichtingen.

Voor meer informatie, zie de website van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.