Universiteit Leiden

nl en

Leiderschap in tijden van verandering

Hoe moet een manager in de publieke sector omgaan met grote veranderingen zoals internationaal terrorisme, migratie en klimaatverandering? Ervaren en ambitieuze managers kunnen het vanaf 18 september leren in het Leiden Certified Public Manager® Program.

Het nieuwe CPM Program richt zich op complexe grensoverschrijdende vraagstukken. Die vraagstukken vragen van managers op lokaal, nationaal en internationaal niveau om andere vaardigheden. Want niet alleen het probleem is grensoverschrijdend, ook de oplossing van dat probleem vraagt doorgaans om integrale samenwerking op transnationaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan internationale databanken om georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Internationaal speelveld

Het opleidingsprogramma biedt de manager houvast in deze snel veranderende wereld door gereedschap aan te reiken en concrete casussen te behandelen. Het brengt managers vanuit heel Europa met elkaar in verbinding om grensoverschrijdend denken en handelen aan te moedigen en te verwezenlijken. Samen werken zij aan nieuwe invalshoeken en methodes om tot oplossingen te komen voor de grensoverschrijdende problemen. Dat doen ze onder leiding van vermaarde professionals, waaronder voormalig NAVO-leider Jaap de Hoop Scheffer. Het resultaat: de manager beweegt zich met vertrouwen op het internationale speelveld.

Internationaal netwerk

Het CPM Program is van oorsprong een Amerikaans concept. Deelname aan het CPM Program biedt direct toegang tot een netwerk van ruim 13.500 ervaren publieke managers, werkzaam op verschillende thema’s en in verschillende sectoren. Amerikaanse gastdocenten leveren een bijdrage aan het programma door middel van innovatieve vaardigheidstrainingen en prikkelende colleges. Ook werkt het Leidse Centre for Professional Learning nauw samen met universiteiten in Manchester, Kaunas (Litouwen) en Madrid. Zo vormt zich een netwerk van CPM-trainingen door heel Europa.

Aanmelden

Het Certified Public Manager® Program start op 18 September. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie, kijk de video, of ga naar www.cpm-program.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.