Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprijs Italië Studies

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies aan een onderzoeker die werkzaam is vanuit de Nederlandse of Vlaamse academische wereld (ongeacht de nationaliteit van de onderzoeker).

Daarbij wordt afwisselend de aandacht gericht op de drie deelterreinen die samen het vakgebied van de Italië Studies vormen: de geschiedenis (inclusief de geschiedenis van de wijsbegeerte en de media), de taal- en letterkunde (inclusief de neo-latinistiek voorzover deze betrekking heeft op Italië), en de kunstgeschiedenis. 

Voor bekroning komen zowel artikelen, reeksen artikelen en boeken (monografieën en verzamelbundels) in aanmerking; niet gepubliceerde dissertaties komen niet voor bekroning in aanmerking. 

De onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Italiaans Cultureel Instituut te Amsterdam en omvat een geldbedrag van € 1.000- en een oorkonde.

De onderzoeksprijs Italië Studies 2017 wordt toegekend aan een publicatie op het terrein van de taal of literatuur die is verschenen in de periode 2014-2016. 

Om deel te nemen aan de competie dient de kandidaat voor 15 juli 3 exemplaren van zijn/haar essay te sturen naar het volgende adres:

Dr. Claudio Di Felice
Van Wijkplaats 3
2311 BX Leiden

De onderzoeksdag van het Werkgroep Italië-Studies zal dit jaar doorgaan op 4 oktober in het Istituto Italiano di Cultura te Amsterdam. 

Voor extra informatie: c.di.felice@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.