Universiteit Leiden

nl en

Diversiteit: zorg dat iedereen zich thuisvoelt

Focus minder op cijfers en stimuleer vooral dat álle studenten zich thuis voelen. Dat was een van de aanbevelingen op de expertmeeting Diversiteit op 16 juni in Kasteel Oud-Poelgeest.

Concrete maatregelen

Geregeld vragen docenten aan Hoving wat zij concreet kunnen doen tegen discriminatie of uitsluiting. Zij zegt dan bijvoorbeeld: geef iedereen een hand bij binnenkomst. Of: maak zelf werkgroepjes voor opdrachten, zodat niet alle ‘oude vrienden’ automatisch bij elkaar gaan zitten. Diversity en inclusiviteit krijgen steeds meer aandacht, zegt Hoving. Maar er is nog veel te doen. Studenten van minderheidsgroepen voelen zich vaker buitengesloten, hun studieresultaten blijven achter bij die van de gemiddelde student en ze hebben minder kansen op de arbeidsmarkt.

Het paneldebat.

Taskforce

De Taskforce Diversity (een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit) overhandigde tijdens de bijeenkomst een jaarrapport met aanbevelingen aan de Leidse vice-rector Hester Bijl. De werkgroep adviseert om meer gegevens te verzamelen, zodat duidelijk wordt in hoeverre de faculteiten onderling verschillen. Ook moet er worden gekeken naar het effect van bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Summerschool dat veel internationale studenten trekt. Hoe kun je ervoor zorgen dat meer docenten tijd hebben om aan diversiteitstrainingen mee te doen? Hoe kun je de omgeving van studenten (de ouders, de wijk) erbij betrekken?

Arbeidsmarktvoorbereiding

Een ander advies is om studenten uit minderheidsgroepen beter op de arbeidsmarkt voor te bereiden, bijvoorbeeld met behulp van mentoren en door samen met bedrijven betere selectieprocedures te maken. De universiteit wil dit in het project Arbeidsmarktvoorbereiding overigens voor ál haar studenten oppakken.

De takskforce Diversiteit overhandigt vicerector Hesther Bijl een rappport met aanbevelingen.

Bloeien

‘Het is onze plicht om alle talenten te laten bloeien’, zei Hester Bijl. ‘Dit is een eerste stap, maar wel een cruciale stap. Nu moeten we doorgaan en we moeten dit met elkaar doen.’ Wees niet bang, was de boodschap van gastspreker Sandra Brown, die zich al jaren met diversiteit bezighoudt, nu aan de Queen Mary University in Londen. ‘Doe geen research meer. We weten al zo veel. Maak plannen op basis van de informatie die er al is.’

Traditie

In haar lezing zei Brown dat vooral wordt gekeken naar de problemen van de studenten, maar dat het probleem vaker zit in de cultuur van een instituut. Hoving is het daar helemaal mee eens. ‘Er is niets mis met traditie. Maar dat moet niet haaks staan op het gevoel van verbondenheid. Mensen met een andere achtergrond voelen zich hier vaak minder goed thuis.’

Inclusieve gemeenschap

Focus minder op cijfers, en meer op het gevoel van erbij horen was ook een van de suggesties tijdens de paneldiscussie. En die gedachte sloot naadloos aan bij de vraag waarmee Sandra Brown haar lezing eindigde: vind je inclusiviteit belangrijk omdat dat moet, of omdat je wilt dat alle studenten het gevoel hebben dat ze erbij horen? De Universiteit Leiden wil een werkelijk inclusieve gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen en gaat hard met de bevindingen aan de slag.

(JvD/Nicole Romijn Fotografie)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.