Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Rijpma presenteert op het Nordic Asylum Law Seminar in Reykjavik

Op dinsdag 30 mei 2017 sprak Jorrit Rijpma, universitair hoofddocent verbonden aan het Europa Instituut, samen met zijn collega’s Prof. Thomas Spijkerboer (VU) en Dr. Maarten den Heijer (UvA) op het Nordic Asylum Law Seminar in Reykjavik, IJsland.

In hun key-note speech bekritiseerden zij de “great escape” van de lidstaten, die hun migratiecontrole en verantwoordelijkheid voor asiel afschuiven op de EU, private actoren en derde landen. Ze betoogden dat vluchtelingenbescherming het belangrijkste doel zou moeten zijn van de recente Commissievoorstellen voor een hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid en dat voorrang zou moeten worden gegeven aan het verbeteren van de asielsystemen op nationaal niveau in plaats van het centraliseren van bevoegdheden.

Sinds de jaren 1970, vorm het Nordic Asylum Law Seminar een forum voor discussie en dialoog over onderwerpen met betrekking tot het internationaal, Europees en Scandinavisch migratie- en asielrecht. Het thema voor 2017 was “Migratiebeheer en mensenrechten – Vluchtelingenbescherming in crisis”.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.