Universiteit Leiden

nl en

Prof. H.J. Snijders benoemd tot lid van het Visitatiepanel Opleidingen Rechtsgeleerdheid

In het najaar van 2017 en het begin van 2018 worden alle opleidingen op het gebied van rechtsgeleerdheid gevisiteerd, onder auspiciën van Quality Assurance Netherlands Universities (QANU).

Elk van de universiteiten zal afzonderlijk worden bezocht door een onafhankelijk en extern panel om de deelnemende opleidingen te laten beoordelen, met als doel het verkrijgen van heraccreditatie. Prof. Snijders is lid geworden van deze visitatiecommissie. Hij zal in dit kader vermoedelijk deelnemen aan de beoordeling van de rechtenfaculteiten te Groningen, Nijmegen, Heerlen en Maastricht.

QANU is een evaluatiebureau dat onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan Nederlandse universiteiten organiseert en uitvoert. De stichting begeleidt instellingen bij het voorbereiden van visitaties, vergezelt visitatiecommissies tijdens hun bezoek aan een instelling en verzorgt rapportages.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.