Universiteit Leiden

nl en

Henk Snijders

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. H.J. Snijders
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
h.j.snijders@law.leidenuniv.nl

H.J. Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht.

Meer informatie over Henk Snijders

Persoonlijke website

algemeen

Henricus Joseph (Henk) Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Eerder was hij f.t. gewoon hoogleraar Burgerlijk recht (1992-2016) en sedert september 2007 tevens gewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde en promoveerde ook in Leiden. Vervolgens werd hij (cassatie)advocaat  bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam (1984-1992). Zie ook de website www.hjsnijders.com.

werkzaamheden en functies gerelateerd aan de universiteit

Gerelateerd aan de universiteit is Henk Snijders met name actief als

 • docent in het Leidse Honours College
 • docent in de Leidse Advanced master Civil and Commercial Law
 • cursuscoördinator en docent International Arbitration (in samenwerking met het Permanent Court of Arbitration en het Grotius Centre for International Legal Studies in Den Haag)
 • cursuscoördinator en docent bij het Leidse PAO
 • auteur en (hoofd)redacteur van boeken en artikelen
 • promotor
 • prorector
 • voorzitter van het Institute of Anglo-American Law
 • voorzitter van de Commissie Klokkenluiders
 • beschermheer en bestuurslid van Mordenate College
 • beschermheer van de faculteitsvereniging Grotius
 • beschermheer van de Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie
 • beschermheer van de  civiele-mastervereniging Suum Cuique

overige werkzaamheden en functies

Afgezien van zijn universitaire werk vervult Snijders met name de volgende functies:

 • arbiter (onder meer NAI, ICC, UNCITRAL,  EDF en ad hoc non-reglementair) en  bindend adviseur (NAI en ad hoc)
 • legal expert en  juridisch adviseur
 • raadsheer-plv in het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden en rechter-plv in de Rechtbank Den Haag
 • vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group Dispute Resolution / Arbitration and Conciliation)
 • auteur van boeken en artikelen (vgl. de bijgevoegde lijst van publicaties)
 • hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de losbladige en elektronische  editie Modellen voor de Rechtspraktijk
 • redacteur van de Studiereeks Burgerlijk recht, van de reeks Civiel Proces & Praktijk en van de losbladige en elektronische  editie Burgerlijke Rechtsvordering
 • annotator van de Nederlandse Jurisprudentie
 • president-commissaris van Wolters Kluwer Nederland Holding
 • voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • ambassadeur van de gemeente Leiden
 • lid van de commissie voor de selectie van arbiters bij het Court of Arbitration for Art (CAfA)
 • lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) en van de Raad van Advies van het Tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (Den Haag).

Zie voor eerder beklede functies de website www.hjsnijders.com.

publicaties

De bijgevoegde publicaties van Snijders betreffen met name het Vermogensrecht en het Burgerlijk procesrecht. Speciale belangstelling heeft hij voor onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht waaronder de arbitrage en de rechtsvinding. Zie ook de website www.hjsnijders.com

terzijde

In zijn vrije tijd speelt Snijders viool of reist hij (soms per fiets).

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C. 203

Contact

Publicaties

 • Div. advocatenkantoren Particulier juridisch adviseur
 • Gerechtshof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Annotator Nederlandse Jurisprudentie
 • Kluwer Deventer, Boom Den Haag (Hoofd)redacteur van diverse vakpublicaties
 • Kluwer Deventer, Kluwer Law International, Sellier Publishers, München e.a. (Hoofd)redacteur van diverse wetenschappelijke publicaties
 • O.m. bij het Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam, ICC en ad hoc. Arbiter
 • Rechtbank Den Haag Rechter-plaatsvervanger
 • Sociaal Economische Raad Voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • Staat der Nederlanden Vertegenwoordiger van Nederland in de United Commission on International Trade Law
 • Wolters Kluwer Holding Nederland BV (president-)commissaris

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie