Universiteit Leiden

nl en

Henk Snijders

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. H.J. Snijders
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
h.j.snijders@law.leidenuniv.nl

H.J. Snijders is sinds 1 oktober 1992 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Henk Snijders

Persoonlijke website

algemeen

Henk Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Hij was vanaf oktober 1992 tot augustus 2016 gewoon hoogleraar Burgerlijk recht en sedert september 2007 tevens gewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde Nederlands recht te Leiden (1969-1973), schreef daar als wetenschappelijk onderzoeker het proefschrift `Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1973-1978) en werd vervolgens advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Handelsrecht te Rotterdam (1984-1992). 

specifieke functies binnen de universiteit

Binnen de universiteit vervult Snijders afgezien van zijn normale onderwijs- en onderzoekwerkzaamheden functies zoals die van voorzitter van het Institute of Anglo-American Law, beschermheer en bestuurslid van Mordenate College alsmede beschermheer van JFV Grotius, de Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie en Suum cuique. 

overige functies

Snijders is ook o.m. annotator van de Nederlandse Jurisprudentie, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de losbladige editie Modellen voor de Rechtspraktijk, redacteur van de losbladige editie Burgerlijke Rechtsvordering, redacteur van de Studiereeks burgerlijk recht en van de reeks Civiel Proces & Praktijk. Hij is lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) en van de Raad van Advies van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht. Voorts is hij raadsheer-plv in het Gerechtshof te Arnhem, rechter-plv in de Rechtbank te Den Haag, vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group II on International Dispute Resolution / Arbitration and Conciliation), arbiter (o.m. NAI, ICC, UNCITRAL en ad hoc), voorzitter van de Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut,  voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering, ambassadeur van de gemeente Leiden en president-commissaris van Wolters Kluwer Nederland. 

vroegere functies

Eerder was Snijders o.m. lid van de Commissie selectie leden van de Rechterlijke Macht, mede-concipiënt van de beroepsopleiding voor de advocatuur (onderdeel Burgerlijk procesrecht), commissaris bij de Zilveren Kruis Groep en bestuurslid/ vice-voorzitter van de Vereniging Achmea. 

publicaties

De publicaties van Snijders betreffen met name het Vermogensrecht en het Burgerlijk procesrecht. Speciale belangstelling heeft hij voor onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht waaronder de arbitrage en de rechtsvinding.

terzijde

In zijn vrije tijd speelt Snijders viool of reist hij (soms per fiets). 

 

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C. 203

Contact

Publicaties

 • Div. advocatenkantoren Particulier juridisch adviseur
 • Gerechtshof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Annotator Nederlandse Jurisprudentie
 • Kluwer Deventer, Boom Den Haag (Hoofd)redacteur van diverse vakpublicaties
 • Kluwer Deventer, Kluwer Law International, Sellier Publishers, München e.a. (Hoofd)redacteur van diverse wetenschappelijke publicaties
 • O.m. bij het Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam, ICC en ad hoc. Arbiter
 • Rechtbank Den Haag Rechter-plaatsvervanger
 • Sociaal Economische Raad Voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • Staat der Nederlanden Vertegenwoordiger van Nederland in de United Commission on International Trade Law
 • Wolters Kluwer Holding Nederland BV (president-)commissaris

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie