Universiteit Leiden

nl en

Oogst eerste bijeenkomsten toekomst WSD-complex

De eerste ronde gebruikersbijeenkomsten heeft veel input opgeleverd voor de toekomstige Humanities Campus. Het doel: inzicht in de activiteiten die plaatsvinden in de Leer- en Werkomgeving en welke typen ontmoeting er plaatsvinden. Lees in de samenvattingen wat jouw collega’s en studenten hebben ingebracht.

Werkomgeving

Een conclusie is dat de activiteiten van medewerkers divers zijn en bovendien afwisselen gedurende de dag. Er is behoefte aan goede overlegplekken en aan werkplekken waar men zich goed kan concentreren en terugtrekken. Dit geldt zeker ook voor medewerkers die geen eigen kamer hebben.

Uiteraard werd er stilgestaan bij een zorg over werkplekken: gaan we allemaal flexibel of blijven we eigen werkkamers behouden. Voor beide is er animo. En beide worden meegenomen in het project. Het streven is om een prettige werkomgeving te maken, zodat medewerkers graag naar de campus komen. En manieren van werken die leiden tot het wegblijven van de campus passen daar dus niet in. Dat bleek een geruststeling.

Andere vragen tijdens de bijeenkomst waren: Wat maakt dat je meer on-campus wilt werken? Hoe faciliteren we diversiteit en bouwen we een community? Hoe zorgen we ervoor dat we toekomstgericht zijn.

Lees de samenvatting van Bijeenkomst 1 Werkomgeving.

Leeromgeving

De UB werd genoemd als een voorbeeld van een goede leeromgeving. Ook de behoefte aan PC-ruimtes, eventueel verspreid over de gebouwen kwam naar voren. Het WSD-complex wordt als prettig ervaren door de kleinschalige opzet, maar de verbinding tussen Witte Singel en Doeleneiland moet beter. Al met al is er een behoefte aan een campusgevoel waar leren en ontmoeten op een informele manier wordt ondersteund door bijvoorbeeld plekken om samen te studeren met restauratieve voorzieningen vlakbij.

Lees de samenvatting van Bijeenkomst 1 Leeromgeving.

Ontmoeting en verbinding

De gebouwen zijn weinig uitnodigend en lijken van binnen en buiten op een bastion. De pleintjes en tuintjes op het complex zijn belangrijk, maar kunnen nog een betere verblijfkwaliteit krijgen. Het Literair café en het UB-café met het terras worden als prettige plekken genoemd. Een belangrijk inzicht tijdens deze bijeenkomst is dat Informatieoverdracht niet alleen een praktische kant heeft, maar ook het doel van inspireren en geïnspireerd worden en van studenten werven.

Lees de samenvatting van Bijeenkomst 1 Ontmoeting en verbinding.

Jouw mening

Wil jij ook op (een van) deze onderwerpen jouw mening geven? Stuur een mail naar toekomstwsd@hum.leidenuniv.nl, of meld je aan via het hetzelfde mailadres voor de tweede ronde bijeenkomsten:

  • Leeromgeving: 30 maart, 10:00 - 12:30
  • Ontmoeting & verbinding: 31 maart, 13:00 - 15:30
  • Werkomgeving: 7 april, 10:00 - 12:30

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.