Universiteit Leiden

nl en

Maarten Kossmann benoemd tot hoogleraar Berberstudies

Het College van Bestuur heeft Maarten Kossmann met ingang van 1 april 2017 benoemd tot hoogleraar Berberstudies. Het management team van het Leiden University Centre for Linguistics feliciteert Maarten van harte met deze benoeming, die bijdraagt aan de versterking van het LUCL-onderzoek in de beschrijvende taalwetenschap in het algemeen en het Berber in het bijzonder. Maarten zal zijn oratie houden op maandag 13 november 2017.

Bio

Maarten Kossmann is gespecialiseerd in het Berber, een taalgroep die in Noord-Afrika en in de Sahara is geworteld. Sprekers van Berbertalen vormen belangrijke minderheden in Marokko, Algerije, Niger en Mali, en kleinere groepen zijn ook in Tunesië, Libië, Egypte en Burkina Faso te vinden.

Kossmanns interesse voor het Berber begon al tijdens zijn studietijd in Leiden en Aix-en-Provence. Hij promoveerde in 1994 in Leiden op een taalbeschrijving van het Berber van Figuig in oost-Marokko, een regio die ook daarna zijn volle belangstelling heeft behouden. Zijn studies behelzen verschillende thema’s, die ook tot ver buiten deze regio reiken. De belangrijkste hiervan zijn taalbeschrijving, historische reconstructie en de geschiedenis van het taalcontact tussen Berbertalen en andere talen, zoals het dialectaal Arabisch, het Hausa en het Songhay. Hij heeft ook bijzondere belangstelling voor orale literatuur, vooral voor de stilistische aspecten van orale vertellingen in oostelijk Marokko.

De meerderheid van de Marokkanen in Nederland heeft het Berber als erfgoedtaal. In het kader van het Europese project AThEME (Advancing The European Multilingual Experience) wordt er in Leiden onderzoek verricht naar het Nederlands zoals gesproken door jongeren met Marokkaanse achtergrond. Binnen dit onderzoek, waarvan de hoofduitvoerder dr. Khalid Mourigh is, houdt Kossmann zich bezig met Marokkaans Nederlands zoals gebruikt in internetcommunicatie.

Sinds kort koerst het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) onder de vlag van de Leidse universiteit en Kossmann hoopt in de komende jaren hier ook zijn steentje aan bij te kunnen dragen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.