Universiteit Leiden

nl en

‘Law, Power and Inequality: Global Perspectives’: Een Honours Class als nooit tevoren

In april gaat de Honours Class ‘Law, Power, and Inequality: Global Perspectives’ van Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude van start. Een unieke Class met veel innovatie, zowel qua inhoud en samenwerking als de vormgeving.

De interdisciplinaire Honours Class draait om het analyseren van de rol van het recht binnen hedendaagse internationale vraagstukken, zoals de klimaatverandering en de ‘war on terror’. Studenten leren in te zien hoe belangrijk het recht is in deze vraagstukken, maar ook om kritisch te zijn op de beperkingen die het recht oplegt. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe juristen en sociale wetenschappers beter zouden samenwerken op deze onderwerpen om op die manier politieke en maatschappelijke discussies hierover te voeden en te beïnvloeden. 

Een interdisciplinair én internationaal karakter
Niet alleen de onderwerpen die worden aangedragen binnen de Honours Class zijn van een internationaal karakter, maar ook wordt het recht bekeken vanuit verschillende landen en disciplinaire perspectieven. De Honours Class is daarmee een uitstekende weerspiegeling van het rechtssociologisch en rechtsantropologisch onderzoek dat door medewerkers van het Van Vollenhoven Instituut op verschillende thema’s en in verschillende regio’s van de wereld wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt er in het kader van de Honours Class nauw samengewerkt met de Universiteit van Maryland, die een deel van het programma verzorgt en waarvan een aantal studenten meedoet. Hierdoor is er niet alleen een diversiteit in onderwerpen, maar ook een diversiteit tussen de studenten zelf. Door de verschillende achtergronden en studies zullen de discussies over deze moeilijke maar interessante vraagstukken levendiger en inhoudelijker zijn. 

Innovatieve Global Classrooms
De maand april staat in het teken van drie zogenaamde ‘global classrooms’ waarin de deelnemende studenten basisinformatie krijgen die nodig is voor de summer class in juni. Om zowel studenten uit Leiden als uit Maryland tegelijkertijd dezelfde informatie te geven, zullen drie lessen via Adobe Connect gegeven worden; een online platform dat gebruikt kan worden voor vergaderingen, colleges en discussies. Binnen hetzelfde programma kan er één docent aan het woord zijn, maar kunnen studenten ook opgedeeld worden in groepjes om samen te werken. Hierdoor kunnen de studenten actief meedoen aan de online lessen, en leren ze elkaar ook meteen goed kennen. Het is voor het eerst dat de Honours Academy een Honours Class aanbiedt die gebruik maakt van een dergelijk programma om samen te werken met een andere universiteit. In het kader van onderwijsinnovatie is er dan ook veel interesse en ondersteuning vanuit de Honours Academy voor deze Class, iets wat Van der Woude als zeer prettig en belangrijk ervaart. Ook is er begeleiding geweest vanuit het Center for Innovation uit Den Haag voor het organiseren en in elkaar zetten van de global classrooms, omdat het lesgeven in een online omgeving er anders aan toe gaat dan in een normale collegezaal. Met alle ondersteuning op zak is het nu bijna zaak het toe te passen en een succes te maken van de global classrooms. 

Naast online ook offline
Nadat de drie online global classrooms erop zitten, zullen de studenten uit Maryland, samen met twee professoren, eind juni naar Nederland komen om samen met de Leidse studenten verder te werken en te discussiëren over de internationale vraagstukken. Verschillende lezingen, seminars en excursies zullen elkaar afwisselen om de studenten in 1,5 week tijd zoveel mogelijk te leren. In het weekend zullen de studenten vrij zijn en tijd hebben om met elkaar Nederland verder te ontdekken. Van der Woude heeft ervaring met het organiseren van dergelijke Summer Honours Classes waarbij intellectuele discussies en culturele uitstapjes elkaar afwisselen en kijkt ook nu weer uit naar de class. “Het is geweldig om een week lang met studenten de diepte in te gaan en ze te laten zien hoe wetenschap, kunst en cultuur in elkaar kunnen grijpen. We kijken niet alleen verder dan het recht, maar ook verder dan de wetenschap!” Van der Woude verbleef in 2016 van januari tot en met juni als 'visiting professor' bij de Honours Academy aan de University of Maryland.

Programma Honours Class ‘Law, Power, and Inequality: Global Perspectives’ 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.