Universiteit Leiden

nl en

Jenny Doetjes benoemd tot hoogleraar Semantiek en Taalvariatie

In februari is dr. Jenny Doetjes benoemd tot hoogleraar Semantiek en Taalvariatie. Tijdens haar hoogleraarschap wil Doetjes vooral taalkundige patronen in kaart brengen tussen talen die in eerste instantie weinig met elkaar te maken lijken te hebben.

“Uiteindelijk zou ik graag willen weten hoe dergelijke patronen gerelateerd kunnen worden aan kennis over het menselijke brein,” vertelt Doetjes. “Leiden is in dit opzicht de perfecte plek voor mijn onderzoek: er zijn hier uitstekende onderzoekers op het gebied van de theoretische en descriptieve taalkunde en op het gebied van de psycho- en neurolinguïstiek. Leiden is een fantastische universiteit als het gaat om talen.”

Digitale tools

De grote complexiteit van taaldata en de veelheid aan talen ziet ze als de grootste uitdaging van het hoogleraarschap. “Willen we echt inzicht krijgen in het verschijnsel taal, dan moeten we naar heel veel talen kijken en moeten we taalvariatie en gelijkenissen tussen niet verwante talen veel meer bij ons onderzoek betrekken.”

“Gezien de grote hoeveelheid talen in de wereld is dit beslist geen makkelijke opgave, ook omdat binnen de taalkunde veel verschillende onderzoekstradities bestaan,” zegt ze, “elk met hun eigen conventies op het gebied van bijvoorbeeld terminologie. Om dit het hoofd te bieden wil ik nieuwe manieren ontwikkelen om met behulp van digitale tools data en theoretische inzichten met elkaar in verband te brengen.”

Taalvariatie als rode draad

Doetjes heeft ruime ervaring met het bestuderen van taalvariatie. Het begon al bij het schrijven van haar proefschrift. “Hoewel mijn onderzoek in de eerste plaats over het Frans ging, was ik ook toen al geïnteresseerd in taalvariatie. In mijn proefschrift stond bijvoorbeeld een stukje over de status van zogenaamde ‘classificeerders’ in het Mandarijn. Deze lijken op onze maatwoorden, zoals stuks in drie stuks bagage of glazen in drie glazen water. Op grond van onder andere dat stuk van mijn proefschrift ben ik een tijd later gevraagd om een overzichtsartikel te schrijven over telbaarheid en taalvariatie.”

Het Frans blijft echter een oude liefde. Zo werkt Doetjes momenteel samen met Lisa Cheng aan een vergelijking tussen Franse en Chinese vraagzinnen. Daarnaast leent onderzoek naar het Frans zich ook voor onderzoek naar taalvariatie.  De Leidse opleiding Frans heeft recent besloten in het onderwijsprogramma meer aandacht te geven aan de francofone wereld.  “Dat was voor mij een aanleiding om naar varianten van het Frans buiten Frankrijk te gaan kijken, zoals het Frans van Ivoorkust. Daarin blijken hele interessante patronen voor te komen die van belang zijn voor mijn onderzoek naar telbaarheid en taalvariatie.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.