Universiteit Leiden

nl en

Klankbordgroep Diversiteitsbeleid spoort universiteit aan inclusiever te zijn

De Universiteit Leiden raakt steeds meer doordrongen van het belang van het thema diversiteit en inclusiviteit, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Dat is de hoofdboodschap uit het eerste jaarverslag van de Klankbordgroep Diversiteitsbeleid, dat op 15 februari aan vicerector Hester Bijl werd aangeboden.

De Klankbordgroep Diversiteitsbeleid is in december 2015 in het leven geroepen om feedback te geven op het diversiteitsbeleid van het Diversity Office van de Universiteit Leiden. De Klankbordgroep bestaat uit zestien studenten en jonge alumni, die zich vrijwillig inzetten om de zichtbaarheid van diversiteit en het diversiteitsbeleid te vergroten en het diversiteitsbeleid kritisch volgen. Daarnaast is de Klankbordgroep een veilige omgeving waar de leden hun ervaringen kunnen delen, met ook als doel deze ervaringen op de lange of korte termijn om te zetten in acties of beleid.

Kritisch maar constructief

De Klankbordgroep Diversiteitsbeleid onderhoudt nauwe banden met het Diversity Office, maar is er bewust geen onderdeel van. ‘We geven kritisch maar constructief commentaar op het diversiteitsbeleid,’ licht Jasper Bitter toe. Bitter is beleidsmedewerker bij SOZ/SSS en – deels in zijn vrije tijd – coördinator van de Klankbordgroep, samen met Parisa Elah-Madadzadeh. Hij is trots op het eerste jaarverslag van de Klankbordgroep: in korte tijd zijn al verschillende doelen behaald. ‘Zo sprak een van de leden van de Klankbordgroep, Lesage Munyemana, bij de opening van het academisch jaar over vluchtelingstudenten en het belang van het Meeting Point om hen te ondersteunen,’ zegt Bitter. ‘Ook hebben we een tweetalige flyer over diversiteit gemaakt, met daarin veel van van de initiatieven die er al binnen de universiteit zijn, variërend van de POPcorner bij de Faculteit Sociale Wetenschappen en het Fenestra Disability Center tot LU Pride en allerlei discussiegroepen.’ 

Zoeken naar balans

De Klankbordgroep is positief gestemd over een aantal ontwikkelingen binnen de universiteit en is tevreden dat de universiteit een Diversity Officer heeft. ‘Maar het thema mag bij iedereen nog wat meer op het netvlies,’ aldus Bitter. Zo concludeerden de leden grote verschillen in hoe de faculteiten met diversiteit omgaan. ‘Maar het is een gevoelig thema,’ vindt ook Bitter. ‘Inclusiviteit wil zeggen dat we mensen niet in hokjes willen stoppen, maar zodra er beleid wordt gemaakt, wordt toch gesproken over ‘de biculturele student’, ‘de LHTBQ-student’ of ‘de student met een functiebeperking.’ En daarbij loop je het risico dat je groepen studenten vergeet.’ Het zoeken naar de balans is daarom ook voor de Klankbordgroep een belangrijk onderwerp geweest.

Daden bij woorden

De presentatie van het jaarverslag van de Klankbordgroep Diversiteitsbeleid op 15 februari, waarbij het eerste exemplaar aan vicerector Hester Bijl werd overhandigd, was ook bedoeld om het onderwerp diversiteit en de invulling daarvan opnieuw voor het voetlicht te brengen. De Klankbordgroep wil met hun adviezen en aanbevelingen de universitaire gemeenschap helpen daden bij woorden te voegen. Bitter: ‘Het is inmiddels duidelijk dat diversiteit en inclusiviteit thema’s zijn waar de universitaire gemeenschap niet meer omheen kan. Nu is het is tijd dat het beleid ook effect gaat sorteren.’

Het volledige jaarverslag van de Klankbordgroep Diversiteit is online te lezen. Benieuwd welke initiatieven rond inclusiviteit en diversiteit er al zijn binnen de Universiteit Leiden? Lees de flyer ‘De diverse universiteit’ of kijk in het Dossier Diversiteit. Wil je je ervaringen of ideeën rond het thema diversiteit en inclusiviteit delen? Kom eens naar een Let’s Talk-bijeenkomst, of neem contact op met de Klankbordgroep Diversiteitsbeleid (klankbordgroepdiversiteit@leidenuniv.nl). De Klankbordgroep is ook op zoek naar nieuwe leden. Heb je aantoonbaar affiniteit met diversiteit, stuur dan een mail naar de Klankbordgroep om te solliciteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.