Universiteit Leiden

nl en

Bloemetjes buiten zetten in de baas zijn tijd

In zijn Blog Wezen Gaat voor Schijn bespreekt Barentsen een zaak, waarin een werknemer onder werktijd verschillende emails naar zijn geliefde stuurt die weinig aan de verbeelding overlaat. De werkgever wil om die reden de arbeidsovereenkomst beeïndigen.

De werkgever beroept zich op de binnen het bedrijf geldende gedragscode, waarin staat dat het versturen van privémails uitdrukkelijk verboden is.
De rechter oordeelt dat werknemers contacten met de “buitenwereld” mogen onderhouden en werkgever contact met derden niet mag verbieden. Het fundamentele recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt ook op de werkvloer. 

Liefde overwint alles. In ieder geval de huisregels van de baas.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.