Universiteit Leiden

nl en

Ruud Koole benoemd in staatscommissie parlementair stelsel

Hoogleraar Politicologie Ruud Koole (Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden) is benoemd in een staatscommissie die gaat onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het Nederlandse parlementaire stelsel en de parlementaire democratie.

De staatscommissie is op 27 januari 2017 ingesteld door de ministerraad, op initiatief van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De commissie zal worden voorgezeten door Johan Remkes (commissaris van de Koning in Noord-Holland).

Vooraanstaande wetenschappers en ervaren oud-Kamerleden

Naast Koole zijn nog zes vooraanstaande wetenschappers en ervaren oud-Kamerleden aangezocht: Tom van der Meer (oud-student Politicologie aan de Universiteit Leiden, nu hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam), Carla van Baalen (hoogleraar parlementaire geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen), Eric Janse de Jonge (voorzitter Nederlands Openbaar Vervoerberaad (NOVB)), Jacob Kohnstamm (coƶrdinerend voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie), Flora Lagerwerf-Vergunst (senior raadsheer Gerechtshof Den Haag) en Nanneke Quik-Schuijt (oud-lid van de Eerste Kamer (SP) en voormalig kinderrechter).

Volgend jaar advies

De Eerste en Tweede kamer signaleren een aantal ingrijpende ontwikkelingen, die misschien nopen tot een hervorming. Zo menen zij dat de Nederlandse burger meer betrokken wil zijn bij beleid en politiek. Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement en veel taken zijn van de rijksoverheid overgegaan naar gemeentes. Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen. De opkomst van internet en social media heeft invloed op het parlement en de democratie. De staatscommissie zal volgend jaar advies uitbrengen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.