Universiteit Leiden

nl en

Heeft straffen te maken met hoe je gedrag interpreteert?

Stel je kind gooit een beker limonade om en je denkt dat het met opzet gebeurde, dan zul je eerder geneigd zijn je kind te straffen dan wanneer je vindt dat het een ongelukje was. Heeft de manier van disciplineren te maken met hoe je het gedrag van je kind interpreteert? Hoe zit dat bij kindermishandeling?

Het onderzoek "The role of negative parental attributions [...]" beschrijft of risicofactoren voor kindermishandeling, zoals laag opleidingsniveau, stress, eigen ervaring met kindermishandeling - in relatie kan worden gebracht met veelvuldig straffen. Want het kan zijn dat deze factoren je manier van interpreteren beïnvloeden. Veelvuldig straffen wordt namelijk ook weer gezien als een risicofactor voor kindermishandeling.

Het onderzoek laat zien dat die relatie inderdaad bestaat. Dit houdt in dat het belangrijk is binnen bepaalde programma's te focussen op hoe ouders bepaald gedrag van hun kinderen interpreteren met als doel kindermishandeling te voorkomen.

Lees het volledige artikel "The role of negative parental attributions in the associations between daily stressors, maltreatment history, and harsh and abusive discipline"

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.