Universiteit Leiden

nl en

Eveline Crone lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Eveline Crone is per 1 januari 2017 benoemd tot lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De KNAW adviseert de regering over onderwerpen die de wetenschap betreffen. Er zijn vier adviesraden voor de verschillende wetenschapsgebieden. De Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) doet voorstellen voor de adviesagenda van de KNAW op het gebied van de gedrags- en maatschappijwetenschappen. De raad bestaat uit ervaren wetenschappers die werkzaam zijn op diverse terreinen binnen de sociale wetenschappen. Leden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Bekijk de nieuwe samenstelling Sociaal-Wetenschappelijke Raad.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.