Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs in internationaal strafrecht - Carsten Stahn

Het Grotius Centre in Den Haag ligt dichtbij de internationale strafhoven en tribunalen. Dat is van grote waarde voor ons onderwijs en onderzoek. Professionals delen hun kennis met onze studenten en gaan met hen in dialoog. Dit resulteert in een waardevol platform met directe aansluiting op ontwikkelingen en trends.

Prof. Carsten Stahn

Ons doel is om het internationaal strafrecht te bekijken in een bredere context, en de theorie naar de praktijk te brengen. Ons topprogramma is de Master of Laws in Advanced Studies in Public International Law. Deze internationale Master voor gevorderden wordt aangevuld door jaarlijkse Summer Schools op het gebied van internationaal strafrecht, mensenrechten en overgangsjustitie en het internationaal humanitair recht. Met onze MOOCs -  International Law in Action: A Guide to the International Courts and Tribunals in The Hague, en Investigating and Prosecuting International Crimes - maken wij ons onderwijs toegankelijk voor deelnemers uit de héle wereld.  Ook aan onze internationale pleitwedstrijden nemen studenten uit alle regio's van de wereld deel, met als ultieme fase de finales bij de internationale gerechten  zelf. Tot slot bieden wij hooggekwalificeerde onderzoekers en praktijkmensen een mogelijkheid om promotie-onderzoek op te zetten in het kader van de Grotius PhD Track.

Internationaal Strafhof (ICC)

We proberen vanwege onze aanwezigheid in Den Haag een interdisciplinaire dialoog te stimuleren over de grondslagen en doelen van de internationale instituten, maar ook over de kritieken die zijn geuit. We werken daarnaast met een groot aantal nationale en internationale partners samen bij de organisatie van verschillende evenementen en projecten, zoals de Hague Academy of International Law, de Nuremberg Principles Academy, en leden van de diplomatiek  en NGO-gemeenschap. Onder onze meest belangrijke projecten van de afgelopen jaren bevinden zich twee door NWO gefinancierde projecten: Jus Post Bellum en Post-Conflict Justice. Daarnaast hebben we een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd invloedrijk project uitgevoerd welke betrekking had op terrorismebestrijding. Ook hebben we onderzoek gedaan naar het recht en de praktijk van het Internationaal Strafhof en de wisselwerking tussen nationale en internationale rechtspleging  binnen het kader van de complementaire werking van het Internationaal Strafhof. Dankzij deze projecten vonden er internationale congressen en deskundigenbijeenkomsten plaats, en zijn er meerdere publicaties geweest bij toonaangevende uitgeverijen zoals Cambridge en Oxford University Press. We zijn er verder trots op dat we het tijdschrift ‘Leiden Journal of International Law’ uitgeven, één van de meest vooraanstaande tijdschriften op het gebied van internationaal recht en meewerken aan een nieuwe door Martinus Nijhoff/Brill gepubliceerde boekenserie, genaamd Grotius Studies on the Frontiers of International Law.

Mijn wens voor alle studenten internationaal publiekrecht voor 2017

Internationale rechtspleging is op veel punten imperfect te noemen. Het heeft zijn successen gekend, maar ook zijn mislukkingen, en is onderwerp van kritiek. Het verhaal is echter nog niet af. Het is daarom mijn hoop dat een aantal van onze studenten onderdeel worden van dit verhaal en een bijdrage zullen leveren aan de verbetering ervan. Zij het binnen hun eigen jurisdictie, regering, civil society of internationaal instituut, of in hun dagelijkse rol als staatsburger met een kritisch oog op gebeurtenissen in de wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.