Universiteit Leiden

nl en

Seminar: De publieke leider van de toekomst

Op maandag 28 november organiseert het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden het seminar: ‘De publieke leider van de toekomst’. Tijdens het seminar gaan Prof. Dr. Sandra Groeneveld, Prof. Dr. Zeger van der Wal, Nikol Hopman en Harro Leegstra in op relevante- en maatschappelijke thema’s waar Nederland voor staat. Het seminar is gratis toegankelijk. Seminar: De publieke leider van de toekomst / start 15.00 uur / LUC - Anna van Buerenplein, Den Haag.

Wat moeten publieke leiders kennen en kunnen om in de 21e eeuw effectief te zijn? Met de verkiezingen in aantocht en de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat – vluchtelingen- en migratieproblematiek, klimaatverandering, terrorisme, technologische revoluties en vergrijzing – is deze vraag uiterst relevant. Recente discussies over ambtelijk vakmanschap, nieuw publiek leiderschap en 21e eeuwse vaardigheden geven aan dat deze vraag ook leeft in bestuurlijk Nederland. Toch blijkt het formuleren van een antwoord nog niet zo eenvoudig. Wie zijn die publieke leiders van de toekomst dan precies?  Moet alles ‘anders’ en ‘nieuw’ of moeten ze voortbouwen op ambtelijke waarden en kwaliteiten die we al hebben en deze verder ontwikkelen om meer ‘toekomstbestendig’ te worden? Wat betekent dat voor ons huidige opleidings- en trainingsaanbod? Hebben we meer overheidsmanagers met een achtergrond in het bedrijfsleven of de non-profit sector nodig? Zo ja, hoe interesseren we die dan voor een boeiende functie in de publieke dienst?

In dit interactieve seminar laten de wetenschap en praktijk hun licht schijnen op de publieke leider van de toekomst. Daarbij wordt kort en bondig – en soms provocatief –recent onderzoek gepresenteerd door de diverse sprekers, uitmondend in een aantal stellingen over de publieke leider van de toekomst waar we met elkaar over in gesprek. Leidende vragen hierbij zijn onder meer: welke uitdagingen en opgaven zien experts uit wetenschap en praktijk en wat betekent dat voor de rollen, vaardigheden en het gedrag van leiders in de publieke sector in de komende decennia? Waar vinden we deze leiders, hoe leiden we ze op en hoe ontwikkelen we ze en houden we ze vast in de publieke sector? Herkent de praktijk zich eigenlijk wel in wat de bestuurskunde voorschrijft?

Het Leiden Leadership Centre draagt actief bij aan het denken over publiek leiderschap in de 21e eeuw. Zo werkte Nikol Hopman aan de nieuwe leiderschapsvisie Nieuw Publiek Leiderschap van de Algemene Bestuursdienst (ABD), hield Sandra Groeneveld onlangs haar oratie Het Belang van Bureaucratie. Omgaan met ambivalentie in publiek management, een pleidooi voor het waarderen van positieve aspecten van bureaucratische principes in hedendaagse discussies over publiek management, en verschijnt begin 2017 het boek The 21st Century Public Manager van Zeger van der Wal. Harro Leegstra is de gemeentesecretaris van Oegstgeest. Hij bevindt zich graag in complexe en veranderende omgevingen binnen de publieke sector. Vanuit zijn pragmatische “doen en durf” manier van kijken, enthousiasmeert hij collega’s maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

PROGRAMMA
15.00 - 15.15     Inloop en registratie
15.15 - 15.30     Welkomstwoord door drs. Nikol hopman, directeur Centre for  Professional Learning
15.30 – 16.00   Pitches door Prof.dr. Zeger van der Wal (Ien Dales Leerstoel), Prof.dr.Sandra Groeneveld (Hoogleraar Publiek Management en wetenschappelijk directeur Instituut Bestuurskunde) en Harro Leegstra (Gemeentesecretaris van Oegstgeest). 
16.00 - 16.15     Korte interviews door dagvoorzitter dr. Ben Kuipers
16.15 - 17.00     Panelgesprek over de stellingen van de sprekers met de zaal.
17.00 - 18.30     borrel

Het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden in Den Haag is een platform voor onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek leiderschap. Het LLC verkent nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap en op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

Inschrijven via leadership@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.