Universiteit Leiden

nl en

In memoriam Hans Blok (1938 – 2016)

Tot onze droefheid is op maandag 17 oktober Hans Blok overleden. Hans Blok was van 1 januari 2003 tot 1 januari 2005 verbonden aan de Universiteit Leiden als interim-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Hij was een voortreffelijk decaan, met veel aandacht en zorg voor de mensen aan wie hij leiding gaf. De faculteit had net een ingrijpende reorganisatie ondergaan en Hans Blok vormde de faculteit weer tot een hechte gemeenschap van wetenschappers en ondersteunende staf.   

Hans Blok heeft ook leiding gegeven aan het belangrijke proces van de verhuizing van de faculteit van vele dislocaties naar een gezamenlijke locatie: het Kamerlingh Onnes Gebouw aan de Steenschuur. Bijna niets is zo moeilijk als het verhuizen van wetenschappers, maar Hans deed dat schijnbaar moeiteloos. Het maakte hem heel geliefd in de faculteit en evenzeer bij het toenmalige college van bestuur van de universiteit. De faculteit beschouwt de verhuizing naar dat nieuwe gebouw nog steeds als het beste wat haar de afgelopen tientallen jaren is overkomen. De naam van Hans is daar onlosmakelijk aan verbonden. De takt en het respect waarmee hij optrad rondom de verhuizing was ook zichtbaar op andere terreinen. In de nasleep van de reorganisatie wist hij de juiste toon te treffen bij medewerkers, ook in moeilijke situaties.

Na zijn decanaat bleef Hans aan de rechtenfaculteit verbonden als lid van de adviesraad van de faculteit. Zo bleef hij bijdragen aan het nadenken over de toekomst van de faculteit die zich bleef en blijft ontwikkelen. Tot ons verdriet nu zonder Hans, maar zijn herinnering leeft voort.

De faculteit en de universiteit zijn hem voor zijn inzet en zijn wijsheid veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn naasten sterkte toe bij dit grote verlies.

Namens de universitaire gemeenschap,

Carel Stolker, Rector Magnificus en oud- decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Joanne van der Leun, Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.