Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens geeft Comenius lezing in Groningen

Comenius is sinds 20 jaar gelieerd aan Rijksuniversiteit Groningen en organiseert leergangen - zowel nationaal als internationaal - rondom leiderschap en persoonlijke verdieping. De Comenius Leergangen zijn bedoeld voor ervaren bestuurders en managers uit de publieke en private sector zoals algemeen directeuren en leden van raden van bestuur, toezichthouders, (staf) directeuren en senior partners en businessunit managers.

De klassieke ‘universitas gedachte’ staat bij Comenius centraal. De wens tot verbreding en verdieping is vaak de grondmotivatie voor deelnemers om aan één van de leergangen deel te willen nemen. Niet korte termijn doelen staan centraal, maar het lange termijn perspectief. Binnen elke Comenius Leergang is er veel aandacht voor thema’s als ‘verantwoordelijkheid’, ‘verbinding’ en ‘inspiratie’ om het eigen leiderschap boven het instrumentele niveau uit te tillen. Meer informatie over Comenius kunt u hier vinden. 

In haar Comenius-lezing bood Freya Baetens de deelnemers een inzicht in het handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP verdrag), inclusief een korte algemene inleiding omtrent internationale economische betrekkingen. Centrale vragen waren onder meer: wat is de basis van de samenwerking, wat is het nut, wat zijn de gevaren, hoe kunnen we onze eigen markten beschermen, hoe investeren in samenwerking met vertrouwen, wat zijn de belangrijkste kenmerken van het verdrag, wat zijn belangrijke vragen die gesteld worden in het maatschappelijk debat over het verdrag en hoe geven onze antwoorden blijk van onze (ethische) overtuigingen aangaande economisch handelen?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.